WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

2005.

Összefoglaló

  

A WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, (továbbiakban a WWF Magyarország) 1991-től működő, 1998-tól kiemelten közhasznúként is bejegyzett szervezet.

 

A WWF Magyarország politikai pártoktól és világnézeti szemléletektől független társadalmi szervezet, amelynek fő célkitűzése az élővilág sokféleségének megőrzése, az erőforrások fenntartható módon történő hasznosítása, a környezetszennyezés csökkentése.

 

Az alapítvány céljai elérése érdekében elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismertetését, népszerűsítését. Gyarapítja a természetvédelem támogatóinak körét, aktívan részt vesz a fiatalok természetvédő szemléletének kialakításában, természetvédelmi vizsgálatokat, kutatásokat és programokat kezdeményez, szervez, koordinál és hajt végre. Szaktanácsadással, szakmai tanulmányok elkészítésével segíti az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek, valamint a gazdálkodók és magánszemélyek természetvédő munkáját, együttműködik más hazai és nemzetközi szervezetekkel bolygónk, és kiemelten a Duna-Kárpátok ökológiai régió változatos élővilágának védelme érdekében.

 

A WWF Magyarország és 24 munkaszerződéses jogviszonyban lévő, főállású munkatársa 20 természetvédelmi projekt működtetésével az ország jelentős területén aktív. A programok több mint kétharmada nemzetközi, határokon átívelő, a regionális és globális környezeti kihívásokra ad szakmai választ.
A WWF Magyarország munkatársai az évente megrendezésre kerülő Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozójának (OT) küldötteiként, illetve munkájuk alapján meghívottként több tárcaközi szakmai bizottságban, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a Körös-Maros Nemzeti Park Tanácsában dolgoznak és látnak el társadalmi feladatot.

 

2005-ben tevékenységünkben több ezer önkéntes természetvédő működött közre, akiket többek között folyamatos frissítéssel működtetett internetes oldalunkon keresztül és rendszeres megjelenésű elektronikus hírlevéllel tájékoztatunk és mozgósítunk. A gazdaság szereplői közül is újabb partnerek és azok hálózati szervezetei keresték a kapcsolatot alapítványunkkal.

 

Tevékenységünk kiterjedt a vizes élőhelyek - kiemelten a folyóvízi és ártéri rendszerek - és a veszélyeztetett erdőtársulások védelmére, a fenntartható, környezetbarát mezőgazdaság és vidékfejlesztés területére, a védett és veszélyeztetett fajok és élőhelyeik megóvására, a káros hatású vegyi anyagokkal szembeni védelemre, a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatosság fokozására.

 

A részletes jelentést dokumentum formájában letölthető.