WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

2006.

Fotó: Komondi ÁgnesA WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, (továbbiakban WWF Magyarország) 1995-től működő, 1998-tól kiemelten közhasznúként is bejegyzett szervezet.

 

A WWF Magyarország politikai pártoktól és világnézeti szemléletektől független társadalmi szervezet, amelynek fő célkitűzése az élővilág sokféleségének megőrzése, az erőforrások fenntartható módon történő hasznosítása, a környezetszennyezés csökkentése.

 

Az alapítvány céljai elérése érdekében elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismertetését, népszerűsítését. Gyarapítja a természetvédelem támogatóinak körét, aktívan részt vesz a fiatalok természetvédő szemléletének kialakításában, természetvédelmi vizsgálatokat, kutatásokat és programokat kezdeményez, szervez, koordinál és hajt végre. Szakmai bizottságokban végzett munkájával, megkeresésekre adott szaktanácsadással, szakmai tanulmányok elkészítésével, valamint tervszerű médiakommunikációval segíti az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek, valamint a gazdálkodók és egyéni állampolgárok természetvédő, környezettudatos munkáját.

 

Fotó: WWF MagyarországEgyüttműködik más hazai és nemzetközi szervezetekkel bolygónk, és kiemelten a Duna-Kárpátok ökológiai régió változatos élővilágnak védelme érdekében. 2006-tól az Altai Sayan ökorégióban, Mongóliában, a hazai tapasztalatok kamatoztatásával fejlesztési projektet működtetünk a Fekete Víz Tavak Nemzeti Parkban és térségében.

 

A WWF Magyarország és munkaszerződéses jogviszonyban lévő, 22 főállású munkatársa 17 természetvédelmi projekt működtetésével az ország minden területét érinti. A programok több mint kétharmada nemzetközi, határokon átívelő, a regionális és globális környezeti kihívásokra ad szakmai választ.

A WWF Magyarország munkatársai az évente megrendezésre kerülő környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozójának (OT) küldötteiként, illetve munkájuk alapján meghívottként több tárcaközi szakmai bizottságban, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a Körös-Maros, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Parki Tanácsokban dolgoznak és látnak el társadalmi feladatot.

Fotó: WWF Magyarország2006-ban több mint 12 000 állampolgár aláírásával támogatta a WWF Magyarország Duna védelmével kapcsolatos akcióját. Természetvédő munkánkat több ezer önkéntes segítette, akiket folyamatosan frissített internetes oldalunk szolgáltatásaival és rendszeres megjelenésű elektronikus hírlevéllel tájékoztatunk és mozgósítunk. A gazdaság szereplői közül is újabb partnerek és azok hálózati szervezetei (KÖVET, HBLF, CSBD) keresték a kapcsolatot alapítványunkkal.

Tevékenységünk kiterjedt vizes élőhelyek – kiemelten a folyóvízi és ártéri rendszerek – és a veszélyeztetett erdőtársulások védelmére, a fenntartható, környezetbarát mezőgazdaság és vidékfejlesztés területére, a védett és veszélyeztetett élőhelyek és fajok megóvására, a mérgező vegyi anyagokkal szembeni védelemre, klíma védelmére és a környezettudatosság fokozására.

 

A részletes jelentés pdf formájában letölthető