WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

A Párizsi Megállapodás kiállta az első erőpróbát

Az ENSZ 22. Éghajlatvédelmi konferenciájának lezárásához kapcsolódóan Manuel Pulgar-Vidal, a WWF nemzetközi éghajlatváltozási és energetikai programjának vezetője az alábbi közleményt adta ki:

A nemzetközi éghajlatvédelmi egyeztetések kisebb kitérőkkel ugyan, de előrehaladást mutatnak. A Marrákesben folytatott tárgyalások pozitív eredménnyel zárultak, mivel a Párizsi Megállapodás megvalósításához szükséges eszközökkel kapcsolatban is több konkrétum került napvilágra. Több ország is egyértelműen leszögezte, hogy a nemzetközi politika alakulásától függetlenül, továbbra is kiáll a Párizsi Megállapodás mellett. A megállapodáshoz csatlakozó országok növekvő száma és a piac visszajelzései is megerősítik, hogy a folyamat már nem állítható meg. Már 111 ország ratifikálta a megállapodást, ami szilárd alapot jelent a folytatáshoz. Ugyanakkor, előttünk állnak az azonnal végrehajtandó feladatok, amilyen a kibocsátás gyors ütemben való csökkentése és az éghajlatváltozás káros hatásaihoz történő alkalmazkodás.

Megállapodás született arra, hogy két év múlva újratárgyalják és értékelik az addig elért eredményeket és mindent megtesznek annak érdekében, hogy már 2020 előtt olyan célokat tűzzenek ki és olyan tervek szülessenek, amelyek segítségével a globális éghajlatváltozást a kezelhető keretek között lehet tartani.

“Amíg a részes felek azon fognak dolgozni, hogy 2018-ra véglegesítsék a Párizsi Megállapodás szövegét és tartalmát, sokkal többre van szükség ahhoz, hogy az egyes nemzeti célok ezzel összhangba kerüljenek. Ezen kívül az éghajlatvédelem finanszírozását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás megvalósítását illetően még sok a kérdőjel és hiányoznak a szükséges erőforrások is. A fejlett országok nagyobb mértékű szerepvállalására lesz szükség valamint várhatóan Kína szerepe megerősödhet a deli országok közötti együttműködésben.

Ezt támasztja alá azon vállalás, amelyet az éghajlatváltozás szempontjából legsebezhetőbb országok tettek a tárgyalások ideje alatt. Közel 50 ország vállalata ugyanis, hogy 2018-ban átértékeli éghajlatvédelmi céljait és komolyabb célokat jelöl ki. A vállalás elsődleges célja az, hogy 2050-re már kizárólag megújuló energiát használjanak.

“Marrákesben több olyan kritikus témakörben is elkezdődtek az egyeztetések, mint a megvalósításához szükséges eszközök konkretizálása, a jelenleginél komolyabb nemzeti éghajlatvédelmi célok kijelölése vagy a finanszírozás kérdésköre.

“Az elkövetkező néhány évben a megújuló energia költségeinek további csökkenése várható. Ezzel együtt pedig azt várjuk, hogy a befektetők, vállalatok, városok és a kormányok is a megújuló energiaforrások felé mozdulnak el. Ha pedig ez történik, akkor biztosan előre lépés várható az éghajlatvédelemben is.”