WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

A Traditional and Wild Projekt

Traditional and Wild (Hagyományos és vad)

Háttér

Közép-Európa már az ókor óta fontos lelőhelye a gyógy-, és aromanövényeknek. Jelenleg körülbelül 2000 vadon termő növényfajjal kereskednek, amelyeknek bő kétharmada Közép-Európában őshonos. Ezen növények 90 százaléka a mai napig a vadonban lelhető fel, nem termesztik.

A vadon termő növények felhasználására, és a bennük rejlő értékekre vonatkozó hagyományos tudás a XX. század közepétől a földtulajdonlásban végbement változások, az urbanizáció és a mindennapi életünk változásai miatt azonban elveszni látszik. Ma a vadon termő növények begyűjtése bizonyos esetekben nem fenntartható módon valósul meg, hosszú távon jelentős bevételkiesést okozva a gyűjtőknek, akik jellemzően egy eleve kiszolgáltatottabb társadalmi rétegből kerülnek ki.

A TRAFFIC, a vadon élő növények és állatok nemzetközi kereskedelmét felügyelő hálózat, és a WWF Magyarország 2011. május 1-én indította el a Traditional and wild című projektet, amely négy ország – Magyarország, Csehország, Szlovénia és Lengyelország – nyolc szervezetének részvételével zajlott. A projekt az Európai Unió (EU) CENTRAL EUROPE PROGRAMJÁN (CE) keresztül valósult meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) társfinanszírozásában.

Cél

A projekt célja a hasznosítható vadon termő növények begyűjtésére és feldolgozására vonatkozó kulturális örökség védelme, illetve a fenntartható felhasználás régi hagyományokon alapuló tudásának ápolása volt, elsősorban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében; különös figyelemmel az Közép-Európa vidéki térségeiben élő roma kisebbségre, az idősebb korosztályra és a nőkre.

Minden partner a saját szakterületének ismeretével járult hozzá a projekthez. A WWF Magyarország és a TRAFFIC tapasztalataikat kombinálva dolgozta ki és hajtja végre a FairWild Standard akkreditációs programot. Ez felbecsülhetetlen jelentőséggel bírt a projekt koordinálásában, hiszen a környezeti fenntarthatóságért létrehozott program kereteit szolgáltatta. Ezek az irányelvek vezérelték a fenntartható forrásból származó növényi termékek felhasználását és kereskedelmét.

Eredmények

 A kísérleti területeken a FairWild Standard alkalmazásával járultunk hozzá a vadon termő növények fenntartható gyűjtésének és felhasználásának biztosításához. A program keretein belül létrehozott gyógynövény-eszköztár elősegítette a Közép-Európa vidéki térségeiben élő, társadalmilag kiszolgáltatottabb csoportok körében a tradicionális tudás és szakértelem fenntartható felhasználását.

A TRAFFIC és a WWF Magyarország más partnerekkel együttműködve véglegesítette a vadon termő növények fenntartható gyűjtésének alapelveit (a FairWild Standard alapján). Ezeket az elveket később minden résztvevő nemzet nyelvére átültették, így a helyi képzések során is használhatóvá váltak. A FairWild irányelvek jól alkalmazhatóak egymástól eltérő környezeti erőforrás-kezelési technikák esetében is, a kritériumok jól kidolgozott listájával alátámasztottak, így alkalmazásuk minden vadon termő növény gyűjtése során javasolt.

2012-ben a TRAFFIC és a WWF Magyarország összeállította a “Tananyag a vadon termő növények gyűjtéséről, felhasználásáról, az e tevékenységekkel kapcsolatos kistérségi vállalkozási és jövedelmkiegészítési lehetőségekről Közép-Európában” című képzési csomagot. Ennek részét képezi a TRAFFIC fenntartható vadon termő növények gyűjtésére vonatkozó elveket összefoglaló, a FairWild Standard-on alapuló kurzusa is.

2013 áprilisa és augusztusa között a képzések hat kísérleti területén 1325 fő vett részt az oktatásban. Közülük 82 főt képeztek ki Magyarországon (Felső-Kiskunság és Ormánság régió), 90 főt Lengyelországban (Podkarpackie tartomány), 965 főt Csehországban (Dél-Morávia) és 188 főt Szlovéniában (Kozjansko és Dravinjsko térség, valamint Észak-Primorska). A résztvevők közül mintegy 200 fő speciális, a vadon termő növények fenntartható gyűjtésére vonatkozó speciális oktatásban is részesült.

A kurzusok bizonyították a Közép-Európában élő vadon termő növények gyűjtésének fontosságát, segítettek a résztvevőknek a fenntartható növénygyűjtésre és feldolgozási technikákra vonatkozó ismereteinek bővítésében. A megszerzett tudás hozzájárult a munkahelyszerzési esély növeléséhez, kiegészítő bevételi források szerzéséhez szükséges vállalkozói és marketing készségek elsajátításához.

A projekt másik sarkalatos pontja a TRAFFIC és a WWF Magyarország által fejlesztett interaktív ‘Traditional and Wild’ online felület, amely kiválóan szemlélteti a hagyományosan gyógyászati és kulináris célokra felhasznált számos vadon termő, Magyarországon, Csehországban, Szlovéniában és Lengyelországban fellelhető növényfajt.

A felület elkalauzolja a látogatót a vadon termő növények csodálatos világába, és lehetőséget ad arra is, hogy leteszteljük a növényekre, illetve fenntartható gyűjtésükre vonatkozó tudásunkat. Az itt összegyűjtött információ számos összefüggésben hasznosítható képzési célokra vagy workshop-okhoz is.

A felület lelke a forrásokat bemutató rész, amelyet a felhasználók tudásának bővítését célozza. A felület a vadon a termő növények fenntartható gyűjtése és feldolgozása iránt érdeklődő cégek, illetve a kereskedelem szabályozásáért felelős kormányzati szervek hatékony és széles körű tájékozódását is segíti.

Az oldal továbbá áttekintést ad a FairWild Standardet alkalmazó projektekről, amelyek a világ számos pontján sikerrel működnek. Ilyen többek között a kenyai fenyőtömjén (Commiphora and Boswellia fajok), vagy a kazah édesgyökér (Glycyrrhiza uralensis) gyűjtését és feldolgozását is bemutató anyag. Egy szórakoztató és látványos online animáció is szemlélteti a FairWild Standard alkalmazását.

A weboldal innovatív és kreatív dizájnjáért elnyerte a theFWA.com és cssdesignawards.com honlapok “Site of the Day” díját.

A projekt eredményeit és a levont következtetéseket összefoglaló tanulmány cseh, angol, magyar, lengyel és szlovén nyelveken érhető el.

 

Linkek

A projekt honlapja: http://www.traditionalandwild.eu/hu/

Facebook: http://www.facebook.com/traditionalandwild.EU