WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Megmenekült a Csarna-völgy!

 

Az elmúlt hónapokban éles szakmai és társadalmi vitát váltott ki a Börzsönyben fekvő ezerhektáros, fokozottan védett Csarna-völgyben tervezett fakitermelés ügye. A mintegy harminc esztendeje csak mérsékelt beavatkozásokkal érintett, ezáltal Magyarország legnagyobb, háborítatlannak tekinthető erdejében az állami erdőgazdálkodó faanyag-termelést szándékozott végezni, a természetvédelem szempontjából illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park tiltakozása ellenére. Mivel az érintett felek, köztük az illetékes hatóságok sem tudtak szakmai alapon megegyezésre jutni, a döntést végül a vidékfejlesztési miniszternek kellett meghoznia. A WWF Magyarország a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetségének támogatásával aláírásgyűjtést kezdeményezett a hiúznak is otthont adó "vadon" védelme érdekében, amelyet mintegy 180 szervezet és intézmény, valamint több mint 5000 magánszemély írt alá néhány nap alatt. 
A miniszter múlt héten nyilvánosságra hozott döntése elsőbbséget adott a természet védelmének, amelynek értelmében "semmiféle fakitermelés nem tervezhető" a Csarna-völgyben.
"Üdvözöljük a miniszter úr döntését, amelyet mérföldkőnek tekintünk a hazai természetvédelem történetében." - mondta Figeczky Gábor, a WWF Magyarország igazgatója. "A Csarna-völgy fokozott védelme ezáltal valóban megvalósul, ami biztosíthatja az ott előforduló ritka és veszélyeztetett fajok fennmaradását, állományaik gyarapodását. Reméljük, hogy a völgy továbbra is élőhelye marad a hazánkban egyelőre kis egyedszámban élő hiúzoknak. Különösen nagy öröm számunkra, hogy a tavaszi felhívásunkra ilyen sokan álltak az ügy mellé. Ez fényesen bizonyítja, hogy a természeti értékek megőrzésének hazánkban komoly támogatottsága van. Nem felejthetjük el ugyanakkor, hogy Magyarországon egyelőre nem alakítottuk ki a nemzeti parkok gazdálkodástól mentes természeti övezeteit, holott ezt törvény írja elő. A Csarna-völgy védelme mindenesetre a jó irányba tett első lépésnek tekinthető." - hangsúlyozta az igazgató.
"A WWF, ahogyan az elmúlt években, továbbra is támogatja az erdőgazdálkodás természetközeli módszereit, különösen a szálalást, állami és magánerdőkben egyaránt." - mondta Gálhidy László, a szervezet erdészeti programvezetője. "Az erdőterületünk alig néhány százalékát kitevő fokozottan védett erdőkben azonban, ahol csak lehet, az erdő természetes folyamatait, háborítatlanságát kell megőrizni. Ennek nem csak természetvédelmi, hanem közjóléti, turisztikai szempontból is fontos szerepe van. Bízunk benne, hogy Magyarországon már a közeljövőben létrejöhetnek a nemzetközi elvek szerint működtetett, érintetlen erdőknek is helyet adó nemzeti parkok, miközben a társadalom számára fontos erdőgazdálkodás országszerte szintén magas színvonalon valósul meg. Ennek a jövőképnek a feltételeit mindenekelőtt az erdészek és a természetvédők szakértelme, szakmai összefogása tudja megteremteni, de a társadalom további támogatására is szükség van." - tette hozzá Gálhidy László. 

Megmenekült a tervezett fakitermeléstől Magyarország legnagyobb háborítatlan erdőterülete, a fokozottan védett Csarna-völgy. A sokszáz védett állat- és növényfajnak, köztük a hiúznak otthont adó völgy háborítatlanságának megóvásáért néhány nap alatt több mint 5000 ember és 180 szervezet, intézmény állt ki idén májusban. Közel három hónapon át tartott a szakmai és társadalmi vita, melynek során számtalan cikk és interjú született a témában. A vidékfejlesztési miniszter végül a természetvédelem javára döntött: semmiféle fakitermelés nem tervezhető a Csarna-völgyben.  

 

A megszületett döntéshez hosszú hónapok munkája vezetett el. A történet 2011 szeptemberében kezdődött, amikor részt vettünk egy többnapos szakmai kirándulás megszervezésében, ahol a Csarna-völgy volt az egyik állomás. Hatalmas, éjszakába nyúló szakmai vita alakult ki a résztvevők - főként ökológusok és erdészek - között abban a kérdésben, hogy szabad-e, érdemes-e háborgatni az ország legnagyobb érintetlen erdejét.

 

2011 decemberében írásos véleményt küldtünk az illetékes erdészeti hatóságnak, amelyben kifejtettük álláspontunkat, mely szerint a WWF ellene van bármiféle fakitermelésnek a Csarna-völgyben. Ennek ellenére úgy tűnt, a terület megmentésére nincs sok esély, azonban tovább folytattuk a munkát. Az újév első két hónapjában a Csarna-völgyben tervezett tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumokat tekintettük át, valamint szakmai egyeztetésen vettünk részt, többek között a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Májusra már egyre valószínűbbé vált, hogy a szakmai egyeztetések során nem születik megegyezés, így a vidékfejlesztési miniszter kezébe kerülhet a völgy sorsa. 

 

Az utolsó szakmai bizottsági döntés előtt egy petíciót fogalmaztunk meg, két másik zöld civil szervezet támogatásával egy a vidékfejlesztési miniszternek címzett nyílt levél aláírására kértük fel mindazokat, akik szívükön viselik a Csarna-völgy, és általában a hazai élővilág sorsát. A petíciót 4 nap alatt 5024 magánszemély és 180 intézmény és vállalat írta alá. 

 

Ezután a várakozás hosszú hetei következtek. Tudtuk, hogy a végső döntés már csak egy emberen múlik, és reméltük, hogy a rengeteg munka és a példátlan társadalmi támogatás nem marad eredménytelen. 2012. július 19-én Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál tett látogatása során nyilvánosságra hozza döntését, miszerint a Csarna-völgyben nem engedélyez semmilyen fakitermelést, azaz a vadon érintetlen maradhat. 

 

Mit hozhat a jövő?


A Börzsöny északi részén elterülő ezerhektáros völgy olyan érték, amelyet a Duna-Ipoly Nemzeti Park a jövőben egy nagyobb, örökre háborítatlan természeti övezet részeként kíván megőrizni. A Csarna-völgy példája országosan is iránymutató. Elindultak az egyeztetések, amelynek során a szakemberek minden nemzeti parkunkban megvizsgálják a fakitermeléstől mentes területek kialakításának lehetőségeit. Reméljük, hogy néhány év múlva valamennyien ellátogathatunk ezekre a páratlan értékeket rejtő tájakra, ahol a természet, az élővilág megőrzése a legfontosabb cél.