WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Célkeresztben az aszály, öntözés és vízvisszatartás

Aktív párbeszéd a Tisza mentén a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamarával és más mezőgazdasági érintettekkel. A WWF Magyarország a JOINTISZA projekt keretein belül elsősorban a társadalom bevonásáért felel, hogy megvalósulhasson a Tisza teljes vízgyűjtőjén élő, dolgozó érintettek minél teljesebb körű bevonása a vízgyűjtő jobb állapotát célzó tervezésbe.

A magyarországi projektpartnerekkel történő együtt gondolkodást követően a hazai Tisza vízgyűjtő területén érdekelt szektorokat igyekeztünk megkeresni, hogy megismerhessük véleményüket a Tisza jövőjét illetően. Szerencsére a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara (NAK) személyében kiváló partnerre találtunk, hiszen nem csak véleményezni szerették volna a Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének folyamatát, hanem proaktív módon közös fórum szervezésére tettek javaslatot.

A fórumnak Szolnok adott otthon 2018. március 22-én, ahová a NAK központi és érintett megyei szervezetin kívül a megyei agrár szakigazgatás (Kormányhivatalok), a vízügyi és vízszolgáltató szervezetek, valamint más gazdálkodók képviselőit is meghívtuk. A JOINTISZA projektet és előzményeit, valamint a gazdálkodókat leginkább érintő, a Tisza menti vízmennyiségre vonatkozó kérdéseket (árvíz, belvíz, aszály, klímaváltozás) bemutató előadásokat 2 órás párbeszéd követte.

A megjelent 36 fő aktív hozzászólásokkal tarkított vitát folytatott arról, hogy melyek a mezőgazdaságot leginkább érintő vízgazdálkodási kérdések a térségben és ezek közül melyek azok, amelyekkel egy átfogó, nemzetközi stratégia kell, hogy foglalkozzon. A találkozó fő tanulsága az volt, hogy a megjelent szakembereknek igénye van a hasonló közös gondolkodásra, hiszen az egyes a terv által is célzott problémák (pl. aszály, klímaváltozás, öntözési igények) nem oldhatók meg, ha azokat nem integráltan kezelik. Ezt a jelenséget fokozza, hogy a Tisza nemzetközi vízgyűjtővel érintett, így szélsőséges esetben a vízmennyiségi kérdéseknek komoly nemzetközi relevanciája is lehet. A megjelentek abban is egyetértettek, hogy gyökeres változtatások szükségesek egyes mezőgazdasági és vízgazdálkodási gyakorlatokban, melyekhez megfelelő szakmai, politikai és pénzügyi háttértámogatás szükséges. Ennek szilárd alapot ad egy erős integrált vízgyűjtő gazdálkodási terv, mely az érintett országok konszenzusán is alapul.

Az elhangzott vélemények rendszerezett formában megküldésre kerülnek az új Tisza integrált vízgyűjtő gazdálkodási terv készítőinek, akik felhasználják azt munkájuk során.

A projektről

A JOINTISZA projekt (DTP1-152-2.1) öt ország 17 partnerszervezetnek részvételével zajlik. Célja, hogy a 2011-ben elkészült első Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervet aktualizálja. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával (ERDF, IPA), az Interreg Együttműködés, valamint a Duna Transznacionális Program keretein belül valósul meg. Bővebb információt ezen a linken találasz.

A projekt partnerei: Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyarország; Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Szlovákia; International Comission for the Protection of the Danube River, Ausstria; Ministry of Environment, Water and Forest, Románia; Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország; National Administration “Romanian Waters”, Románia; National Institute of Hydrology and Water Management, Románia; Public Water Management Company “Vode Vojvodine”, Szerbia; Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Magyarország; The Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, Szerbia; Water Research Institute, Szlovákia; WWF Magyarország Alapítvány, Magyarország