WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Central Europe Programme

Regionális energiastratégiák – út a fenntartható jövő felé

A WWF Magyarország egyik legfontosabb küldetésének tartja a megújuló energiák minél szélesebb körű elterjesztését és az energiatakarékosság népszerűsítését. Ennek szellemében itthon és a nemzetközi porondon is aktív szerepet vállalunk. 

Partnerként részt veszünk egy Európai Unió által finanszírozott CEP-REC projektben, melynek célja, hogy nyolc Közép-európai ország (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) kilenc régiójára készüljön hosszútávon is fenntartható energiastratégia.

Minden országból egy vagy kettő NUTS III-as régiónak megfelelő terület (nálunk ez a megyei szint), úgynevezett mintarégió vesz részt a projektben.

A program legfőbb célja, hogy támogassa a megújuló energiaforrások használatát és növelje az energiahatékonyságot Közép-Európában. Ehhez első lépésként felmérjük a jelenlegi helyzetet, azaz az energiapiac kínálati és keresleti oldalát, hogy feltárjuk a megújulókban rejlő potenciált, az energia-megtakarítási lehetőségeket és az esetleges akadályokat.

A régiók eltérő helyzetből indulnak, egyes országok már jelentős tapasztalattal rendelkeznek a megújuló energiák hasznosítása terén, míg mások még csak a folyamat elején tartanak. Éppen ezért felmérés minden országban azonos módszerek alkalmazásával történik annak érdekében, hogy a régiók eredményei összehasonlíthatóak legyenek.

A projekt során rendkívül fontos a régiók aktív tapasztalatcseréje, illetve a munkában nem résztvevő, más régiókkal való kapcsolatfelvétel is. Tekintettel arra, hogy minden terület más megközelítést alkalmaz, és más tapasztalatokkal rendelkezik, az aktív párbeszéd jelentősen előremozdíthatja a folyamatot.

A program legvégére minden régiónak elkészül a saját energiastratégiája. A stratégiák legfontosabb elemei a régiók ideális energiaegyensúlyának meghatározása, a fejlődési pályák kijelölése, valamint a stratégiát követő energia-akciótervek kidolgozása. Fontos cél, hogy a kidolgozott terveket más régiók is viszonylag könnyen át tudják venni, így projekt más területek fejlődését is katalizálja.

A munka 2012 és 2014 között zajlik, jelenleg az energiapiacok felmérése a fő feladat. A projekt magyarországi mintarégiója Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol jelenleg is számos megújuló energiával foglalkozó program zajlik, így például a miskolci geotermikus távhő fejlesztés vagy a tiszatarjáni biomassza projekt. Ugyanakkor a megújuló energiákban rejlő potenciál átfogó felmérése még nem történt meg, így bízunk benne, hogy ennek ismeretében a jövőben még több ilyen program indulhat majd el és a befektetők is komolyabb érdeklődést mutatnak majd a terület iránt.

Az érdeklődők további információt kaphatnak a mintarégiókról és a projektről a www.cep-rec.eu honlapon.