WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Detox kampány

A különböző iparágak által használt praktikus vegyi anyagok, növényvédő szerek, hűtőfolyadékok, égésblokkolók, lágyító szerek, mesterséges illatanyagok már elég régótakörülvesznek minket, s élvezzük áldásos tulajdonságaikat. Ezek a vegyületek azonban borzasztó nehezen bomlanak le, és lehetetlen őket hosszú időn át kordában tartani. Előbb vagy utóbb használati tárgyainkból, háztartási vegyszereikből, kozmetikumainkból a szelek szárnyán, a vizek hullámain vagy a föld rögei közt kikerülnek a természet körforgásába, s így az emberi szervezetbe is.

Mára kétségtelenül bizonyítható, hogy az élelmiszerekben található klórozott szerves növényvédő szerek, a PCB, a brómozott égésblokkoló, a fluor-tartalmú vegyi anyagok, a ftalátok, az organotinek, az alkilfenolok és a mesterséges illatanyagok gyakorta összefüggésbe hozhatók a rák, az asztma és a születési rendellenességek kialakulásával.

Mindezek ellenére a legnagyobb mennyiségben használt vegyszereknek ma csupán 14%-áról kaphatunk információt annak biztonságos használatára vonatkozóan.

A WWF vegyi anyagokkal kapcsolatos munkájának fő célja:

  1. El kívánjuk érni, hogy a kiemelten veszélyes vegyszereket azonos hatású, de a környezetre kevésbé veszélyes szerekre cseréljék, s ez alól ne bújhassanak ki az ipar szereplői.

  2. Szorgalmazzuk, hogy a vegyszergyártók minden olyan vegyszerről, amiből évente 1 tonnánál többet gyártanak, kötelesek legyenek nyilvántartást vezetni, beleértve a biztonsági adatokat is, és ezt elküldeni egy központi, vegyszerekkel foglalkozó testületnek.

  3. Afrikában a WWF kezdeményezte az elavult, súlyos egészségkárosodást okozó rovarirtó és növényvédő-szerek kivonását a forgalomból.