WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Díjazzuk az elkötelezettséget

Fotó: Ahsbahs KrisztinaTavaly decemberben a WWF Magyarország egy díj átadásával köszönte meg a Toyota Central Europe-nak a Toyota csoport immáron 8 éve fennálló támogatását.

A két szervezet találkozóján áttekintettük az eddigi közös projektjeinket, melyek a klímaváltozáshoz kötődő road-show-n keresztül a vállalatok flottáinak zöldítésén át a környezeti nevelési programokig igen változatos skálán mozogtak az elmúlt években. Ezt követően a jövőbeli együttműködési területekről is szó esett, hiszen a WWF küldetése és a Toyota fenntarthatósággal kapcsolatos, 2050-ig megvalósítandó útiterve, azaz „Toyota Environmental Challenge 2050” (Toyota Környezeti Kihívások 2050) között sok kapcsolódási pontot találhatunk. Ilyen például a megújuló energiák használatának növelése, vagy a károsanyagok-kibocsátásának csökkentése.

Jelenleg is futó közös projektünk, a Zöld Generáció mentorprogram a 14-16 éves korosztálynak szól, mely egy teljes éven át tartó tehetséggondozó, fókuszában pedig a fenntarthatóság a Fotó: Ahsbahs Krisztinakörnyezetvédelem és a természetvédelem állnak. A programban résztvevő 27 diáknak egy komplex, problémamegoldó, projekt alapú tervezést alkalmazó, szakértők bevonásával és intézménylátogatásokkal színesített, interaktív programot nyújtunk, amelyben a közösségformálás, az aktív állampolgárság és a csapatmunka is kiemelt szerepet kap. A foglalkozások során nagy hangsúlyt kap a gondolkodásmód fejlesztése, a játszva tanulás, valamint a tapasztalati úton történő tanulás, így a diákok intézményi és tereplátogatásokon is részt vesznek, valamint számos külső szakértővel is megismerkednek.

A Toyota támogatásával megvalósult projektjeink:

Tiszatarján
Zöld flotta
Klímaturné
Palánta Program
Zöld Generáció