WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Hatóságok, érdekképviseletek, kutatóműhelyek

 

Állami, közösségi és magán erdőgazdálkodók
Magyarországon az erdők kezelését sokféle vagyonkezelő láthatja el. Miközben az erdei úton haladunk, kellő ismeretek hiányában nem tudhatjuk, hogy a körülöttünk lévő erdőben ki gazdálkodik. Lehetünk állami erdőben, ahol állami erdőgazdálkodási részvénytársaság a gazdálkodó, esetleg nemzeti park. (A nemzeti parkok saját területük erdeinek csak kisebb részében gazdálkodnak, erdeik többségét erdészeti részvénytársaság kezeli.) Néhány száz méterrel távolabb már akár magántulajdonú erdőben járunk, esetleg a helyi önkormányzat erdejében. Mielőtt tehát ítéletet alkotunk az erdőben látottak alapján (pl. sok a szemét, hatalmas vágásterület áll az egykori erdő helyén), érdemes tájékozódni arról, hogy ki a vagyonkezelő. Ne felejtsük el azt sem, hogy védettségtől, vagy az erdő típusától (milyen fafajok alkotják) függhet, hogy ott milyen beavatkozások végezhetők el. Általában, ha ismerjük a terület vagyonkezelőjét, érdeklődhetünk nála, hogy amit látunk, miért lehetséges, illetve milyen tervezési koncepció részeként hajtjuk végre. Példa: ha egy település határában kivágnak egy akácost, nem biztos, hogy áruház épül, lehetséges, hogy őshonos tölgyest próbálnak létrehozni a helyén.

Állami, közösségi és magán erdőgazdálkodók

Magyarországon az erdők kezelését sokféle vagyonkezelő láthatja el. Miközben az erdei úton haladunk, kellő ismeretek hiányában nem tudhatjuk, hogy a körülöttünk lévő erdőben ki gazdálkodik. Lehetünk állami erdőben, ahol állami erdőgazdálkodási részvénytársaság a gazdálkodó, esetleg nemzeti park. (A nemzeti parkok saját területük erdeinek csak kisebb részében gazdálkodnak, erdeik többségét erdészeti részvénytársaság kezeli.) Néhány száz méterrel távolabb már akár magántulajdonú erdőben járunk, esetleg a helyi önkormányzat erdejében. Mielőtt tehát ítéletet alkotunk az erdőben látottak alapján (pl. sok a szemét, hatalmas vágásterület áll az egykori erdő helyén), érdemes tájékozódni arról, hogy ki a vagyonkezelő. Ne felejtsük el azt sem, hogy védettségtől, vagy az erdő típusától (milyen fafajok alkotják) függhet, hogy ott milyen beavatkozások végezhetők el. Általában, ha ismerjük a terület vagyonkezelőjét, érdeklődhetünk nála, hogy amit látunk, miért lehetséges, illetve milyen tervezési koncepció részeként hajtjuk végre. Példa: ha egy település határában kivágnak egy akácost, nem biztos, hogy áruház épül, lehetséges, hogy őshonos tölgyest próbálnak létrehozni a helyén.

Szakhatóságok

Magyarországon az erdőgazdálkodás hosszú múltjának megfelelően a hatósági ellenőrzésnek is komoly hagyományai vannak. Az erdészeti hatóság korábban az Állami Erdészeti Szolgálat keretei között működött, ma a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Erdészeti Igazgatóságához tartozik. Az országban összesen tíz megyei igazgatóság is van, amely a saját körzetében látja el a hatósági feladatokat. Az erdőkben folyó minden legális tevékenységről rendelkeznek információval, ezért érdemes a tájékozódás során az erdészei hatóság helyi igazgatóságainál kezdeni. Az MgSzH honlapján településnév szerint szerepelnek a hozzájuk tartozó megyei igazgatóságok. A kereséshez kattintson ide.
A természetvédelem szakhatóságait a Környezetvédelmi- Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek képviselik (országosan tíz területileg illetékes felügyelőség). Listájuk és elérhetőségük megtekintéséhez kattintson ide.

Helyi civil szervezetek

A rendszerváltás óta Magyarországon is egyre nagyobb teret kapnak a civil szervezetek, melyek tagjai önerőből kívánnak tenni szűkebb vagy tágabb környezetük állapotának javításáért. Sok esetben a lakóhelyek környékének erdeinek sorsát is nyomon követik, és ha szükséges, szót emelnek a beépítések, az erdőben folyó illegális tevékenységek ellen. Gyakran részt vesznek az erdőgazdálkodás tervezési folyamatának társadalmi vitájában, amire a 2009. évi új erdőtörvény a korábbinál átfogóbb lehetőséget biztosít.
A zöld civil szervezetek éves egyeztető fóruma a Természet- és Környezetvédő Civil szervezetek Országos Találkozója (röviden Zöld OT), ahol lehetőség nyílik a sokrétű eszmecserére, programokban részvételre, és közös állásfoglalások kidolgozására is. A 2010. évi Zöld OT honlapját itt találja meg.
Ha a környezetünkben erdőkkel kapcsolatos természetvédelmi problémákkal találkozunk, célszerű felkeresni elsőként az ott tevékenykedő zöld civil szervezeteket.

Tudományos műhelyek

Szakmai kérdésekkel kapcsolatban rákereshetünk a különféle egyetemi, és intézeti kutatóhelyek honlapjaira. Az erdőgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásaival leginkább a következő intézmények foglalkoznak: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE): botanikai, zoológiai, ökológiai és erdődinamikai kutatások. Bővebben 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (MTA ÖBKI): botanikai kutatások, élőhelytérképezés, erdőrezervátum-kutatások. Bővebben 

Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME): klímaváltozás hatásai, botanikai, zoológiai stb. kutatások. Bővebben

Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI): klímaváltozással, természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodással és energetikai faültetvényekkel kapcsolatos kutatások. Bővebben