WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Mennyi vizet használsz?

Fotó: WWF - CanonA vízfelhasználás jelentőségével, ökológiai összefüggéseivel, és a társadalom számára is érzékelhető következményeivel az elmúlt években a Cambridge-i Egyetem professzora, Anthony Allan foglalkozott nagyobb részletességgel. A WWF az Egyesült Királyságban a vízfelhasználással foglalkozó kutatásokra alapozva készített egy tanulmányt, ami azt vizsgálja, hogy a szigetország vízfelhasználása mennyire veszi igénybe a környezetet, illetve a különböző fogyasztási cikkek, élelmiszerek felhasználása mennyire terheli azoknak a régióknak a vízkészleteit, ahol azokat előállítják, termelik.

 

 

Ha tudni szeretnénk, hogy a vízfelhasználás ténylegesen milyen hatásokkal van környezetünkre, illetve a minket követő generációk életére, akkor több fogalommal kell tisztában lennünk. A vízigény a vizsgált terület, aktuálisan egy ország azon vízigényét mutatja, amit az ország területén lévő tavak, vízfolyások, felszín alatti vizek elégítenek ki a gazdaság különböző szektorai és a társadalom számára. Ettől különbözik a teljes vízigény, ami figyelembe veszi azt, hogy az országban felhasznált termékek egy részét az ország határain kívül állították elő, ahol szintén használtak valamennyi vizet a termék előállítására.

 

 

Fotó: WWF-CanonA virtuális víz fogalmát is Allan vezetett be. Azt jelenti, hogy az adott termék előállítása mennyi víz felhasználását igényli a gyártásai folyamat során. Ismert példa, hogy egy csésze kávé elfogyasztása hány száz liter víz felhasználását igényli, de gondoljunk arra is, hogy egy gyapjú pulóver előállítása 2900 liter vizet, egy pár bőrcipő elkészítése pedig 8000 liter vizet igényel, ha minden gyártási folyamatot figyelembe veszünk!

 

 

 

Ezeket a fogalmakat, illetve tényszerű számokat felhasználva született meg a víz lábnyom gondolata, mely azt fejezi ki, hogy mennyi az ország, város, egyén stb. által használt termékek, igénybe vett szolgáltatások teljes vízigénye. Itt a ’teljes’-en van a hangsúly, mert a becsült mennyiségeket felhasználva ezt az értéket nagyon nehéz kiszámolni. A számítás során leginkább azt kell szem előtt tartanunk, hogy vízigényünket manapság helyi és globális forrásokból elégítjük ki. A helyi és a globális vízkészlet is tartalmaz úgynevezett kék vizet (felszíni és felszín alatti vizek), zöld vizet (csapadék) és szürke vizet (a felhasználást követően szennyezett víz). Ez a három összetevő különböző módon befolyásolja a víz lábnyom egészét, a földrajzi és éghajlati adottságoktól, valamint a társadalom fogyasztási szokásaitól függően. Mindezekből adódik, hogy a víz lábnyom becsült érték, mely nagyban épít a virtuális víz fogalmára.


 

 

 

Fotó: WWF - CanonA brit WWF elemzése természetesen sok-sok nullával végződő számokkal érzékelteti a vízhasználat nagyságát. Mindezeket mellőzve itt egy adat szerepeljen, miszerint Nagy-Britanniában az egy főre vetített vízhasználat (víz lábnyom) 4645 liter egyetlen nap alatt! Ennek közel három-negyedét teszi ki a mezőgazdasági termékek előállítása során fellépő vízhasználat, közel egy-negyedét az ipari vízhasználat, és napi 150 liter a háztartási vízfelhasználás. Ezzel a 4645 literrel több mint 50 fürdőkádat lehetne megtölteni, hangsúlyozzuk: egyetlen nap alatt. Ebben az értékben még az a meglepő, hogy a víz lábnyom 62%-a Nagy-Britannián kívüli vízkészletekből származik! Ez a hatalmas szám mindenkit meglep. Egy jóravaló brit állampolgár még csak-csak megnyugtatná magát, hogy háztartásának napi vízfelhasználása egy főre vetítve alig két fürdőkádnyi mennyiségű víz, és erre jön a fekete leves, ami sokkolja az embert. A mindennapi életben vásárolt termékekért, és felhasznált szolgáltatásokért felhasznált vízmennyiség még több mint 45 kádat töltene meg vízzel!

 

 

 

Fotó: Michel Gunther/WWF - CanonHazánk víz lábnyoma feltehetően jóval alacsonyabb mint azt a brit példa mutatja. Ugyanakkor gondolta volna-e valaki, hogy a Ködös Albionban, ahol mindig esik az eső, a víz lábnyom becsült értéke a Temze teljes évi vízhozamának 49-szeresét adja. Ez a szám is arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyénre vetített vízigény elsősorban azért olyan magas, mert termékek előállításakor és megvásárlásakor a tiszta víz, mint természeti kincs felhasználását nem fizetjük meg. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ez egyáltalán kifejezhető-e pénzben. A felmérés egyben arra is rámutat, hogy a fogyasztási szokásokkal a lakosság is nagymértékben befolyásolja a globális vízigényre gyakorolt hatást, és a saját magunkra vetített vízigény jelentősen csökkenhet, ha a háztartásban víztakarékos megoldásokat alkalmazunk, és odafigyelünk arra, hogy milyen termékeket vásárolunk a mindennapokban.