WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum

Az Ausztrián, Szlovénián, Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint közvetlen a Dráva torkolat feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszere. A Mura, Dráva és Duna folyók itt egy 700 kilométeres Fotó: WWF Magyarország„zöld övet” formálnak. A terület hamarosan a világon elsőként Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátumként (TBR MDD) kerül védettség alá.

A Mura, a Dráva és a Duna egyedi természeti értékei azonban veszélyben forognak. Ellentmondásos kezelési gyakorlat, mint például a természetes folyószakaszok további szabályozása, kavics és homok kitermelése és új vízerőművek építése fenyegeti a terület ökológiai egységét, biológiai sokféleségét és természeti erőforrásait. Az EU környezetvédelmi előírásai és a nemzetközi szabványok ellenére a vízgazdálkodás még mindig használ elavult koncepciókat.

Hibás és idejétmúltgyakorlatot követve újabb tervek vannak vízerőművektől mentes szakaszok szabályozására, valamint a mederből zajló kavics és homokbányászatra. A hajózási és árvízvédelmi céllal alkalmazott beavatkozások veszélyeztetik a védett területek hálózatát, a határokon átnyúló bioszféra rezervátum ökológiai értékeit és természeti erőforrásait.

A folyószabályozás és a hordalékkotrás pusztító hatással van a környezetre: kimélyülnek a folyómedrek, kiszáradnak a mocsarak és az ártéri erdők, megsemmisülnek a természetes folyami élőhelyek, és veszélybe kerülnek a védett fajok. Jól mutatja ezt a drávai partifecske állomány csökkenése. A kevésbé szabályozott horvát, magyar és szerb határszakaszok a Duna és a Dráva mentén a leginkább veszélyeztetett területek. A parti kövezések és a mederanyag kitermelése hatással lehet a bioszféra rezervátum magterületére. A szlovén Murát és a horvátországi Drávát vízerőmű-építés terve fenyegeti.

A határokon átnyúló ökológiai egység megőrzése ezért átgondolt természetvédelmi kezelést igényel. A tervezett határokon átnyúló UNESCO bioszféra rezervátum egyesíti a Mura-Dráva-Duna régió több mint 13 védett területét és fenntartható módon, közösen kezeli a folyami ökoszisztémát, valamint ösztönzi a régió gazdasági fejlődését.

A bioszféra rezervátumra javasolt terület egy körülbelül 300 000 hektáros mag- és pufferzónából, illetve egy nagyjából 700 000 hektáros átmeneti zónából áll. A jogilag védett magterület, jelenleg is védett területek hálózatából áll, mely a rezervátum „ökológiai központja”. Ezt a zónát elsősorban a folyó és annak ártéri területei alkotják, melyeket általában árvízvédelmi töltések határolnak.

A magterület fő céljait szolgáló beavatkozások a természetes élőhelyek és a védett fajok megőrzésére, valamint a már leromlott területek helyrehozására koncentrálnak.

A pufferzóna a folyók mentén, az ártéri területeken kívül található. Jellemző rá a művelt területek és Fotó: WWF Magyarországfalvak mozaikja, de található itt néhány kisebb, elszigetelt védett terület is, például holtágak, halastavak és kisebb mocsarak. Az extenzív gazdálkodási módok, a legeltetés, a szénagyűjtés, a helyi gazdálkodásból származó termékek értékesítése illetve az ökoturizmus egyaránt jellemző ebben a zónában. A külső, átmeneti zóna biztosítja a pufferzóna számára a helyi gazdasági és tudományos hátteret.

A WWF és az EuroNatur, valamint természetvédelmi partnereik és szövetségeseik arra törekednek, hogy létrejöjjön az ötoldalú Mura- Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum (TBR MDD).