WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Partnerség Az Élő Dunáért

A vizesélőhelyek biológiai sokfélesége óriási, biodiverzitás szempontból „forró pontok”. Emellett számtalan jótéteményt és szolgáltatást nyújtanak az embereknek, beleértve az árvízvédelmet, ivóvizet, természetes tápanyag-eltávolítást, faanyagot, biomasszát, pihenési, kikapcsolódási és turisztikai lehetőségeket, élelmet, halat és vadat.

Mindennek ellenére a Duna, amely az Európai Unió leghosszabb folyója, az elmúlt 150 évben ártereinek és vizesélőhelyeinek 80%-át elveszítette. A pusztulás legfőbb okozói között szerepel a folyó árvízvédelmi töltések közé szorítása, a vízenergia-termelést szolgáló keresztgátak építése, a mezőgazdaság területfoglalása, a városok növekedése, a hajózás érdekében végzett kotrások és a mellékágak elzárása.

Ennek következtében a halállomány jelentősen lecsökkent, az árvizek romboló hatása megnövekedett, a vízminőség pedig romlott. A Duna termékeny ártereinek és vizesélőhelyeinek védelme és helyreállítása tehát mind az embereknek, mind pedig a természetnek a javát szolgálja.

Éppen ezért a WWF és a Coca Cola Company (TCCC) egy új, hét évig tartó együttműködésben azon dolgozik, hogy helyreállítsa az életadó, létfontosságú vizesélőhelyeket és ártereket a Duna és mellékfolyói mentén

A két partner 2020-ig 12 millió m3 -nyi vízmegtartó kapacitás helyreállítását tűzte ki célul a Duna vízgyűjtőterületén (ez a mennyiség egyenértékű 4800 olimpiai úszómedencényi vízzel). A tervek szerint különböző vizesélőhelyeket állítanak helyre Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában, emellett pedig Ausztriában is elindítanak egy projektet.

Az együttműködés keretében újra összekötik a hajdani ártereket a folyókkal: néhány kísérleti helyen ellenőrzött módon megnyitják a töltéseket és megvalósítják a víz megtartását az ártereken – mindezt természetesen az illetékes helyi hatóságokkal és érintettekkel szoros együttműködésben. 

Emellett egy regionális mozgalom életre hívása a cél, hogy minél többen összefogjanak a vizesélőhelyek megőrzése és helyreállítása, valamint a bölcs vízgazdálkodás és a folyók védelme érdekében. 

Ez a legnagyobb önálló program, amelyet a Coca Cola Alapítvány valaha támogatott Európában. A Coca Cola 2007 óta dolgozik együtt a WWF-fel, hogy világszerte segítsen az édesvízkészletek megőrzésében, valamint hogy ambiciózus globális célok kitűzésével javítsa saját, vállalati szintű vízfelhasználásának hatékonyságát.

- Célunk 2020-ig hozzávetőlegesen 53 km²-nyi vizesélőhely és 12 millió m3 -nyi víz megőrzése, vagy természetes állapotába történő helyreállítása a kelet-közép-európai régióban (ez egyenértékű 4800 olimpiai méretű úszómedence térfogatával) 
- Hat országban végrehajtásra kerülő projektek: Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária
- Hét éven át összesen 4,4 millió dollár adomány a Coca Cola Alapítványtól a Duna vízgyűjtő területén található vizesélőhelyek és árterek eltűnésének a megállítására

Vizes élőhelyek helyreállítása

A hét éves partnerség célja számos Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában található vizesélőhely helyreállítása.

Magyarországon a Barcsi Ó-Dráva holtágának helyreállítása fogja szemléltetni azt a viszonylag egyszerű és költséghatékony módot, amivel javítható a környező vizesélőhelyek és erdők ökológiai állapota, valamint fejleszthető az ökoturizmus. Ez a holtág a Dráva folyó bal partján található leghosszabb egykori folyókanyarulat (meander) és természetes folyóparti tó. A terület része az öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak. A folyóvidék, melyet "Európa Amazonasaként” szoktak emlegetni, Ausztriától Szlovénián, Magyarországon és Horvátországon keresztül Szerbiáig terül el. Az Ó-Dráva helyreállítására egy Horvátországgal közös, határon átnyúló együttműködés keretein belül kerül sor, amihez az Európai Unió LIFE alapja is támogatást nyújt.

Tekintsd meg a korábbi projekt videóját:

A Szabadság-sziget és mellékága rehabilitációja Mohács mellett


Horvátországban a Dráva folyó mentén további öt mellékágat állítanak helyre vagy regenerálnak, hogy a folyó természetes dinamikája és élőhelyeinek állapota javuljon, az árvízveszély csökkenjen, valamint az ökoturizmus és a pihenés, kikapcsolódás feltételei javuljanak.

Szerbiában is a majdani Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén zajlik a munka. A Duna menti Bestrement holtág vízellátása javulni fog és az ökoturizmus fejlődése várható.

Gornje Podunavlje projekt Szerbiában: 

Ausztriában a Fertő-tó közelében található szikes tavak állapotát tervezik javítani. Kisebb zsilipek építésével 650.000-1.000.000 m3 víz pótlására kerülhet sor, aminek pozitív hatása lesz a helyi turizmusra és a mezőgazdaságra is.

Romániában a korábbi Garla Mare Halastó leromlott állapotú vizesélőhelyeit újra összekapcsolják a Duna folyó természetes áradási ritmusával. Az ökológiai előnyökön kívül az ártér helyreállítása az emberek számára is hasznos lesz, mivel áradások esetén biztosítja az árvíz-visszatartási képességet, valamint teret ad a fenntartható földhasználatoknak, mint pl. a legeltetés, vagy a méhészet. Ennek eredményeként több mint 5 millió m3 édesvíz kerül újra természetes állapotba (ez csaknem 2000 olimpiai úszómedencényi víznek felel meg).

A Duna bulgáriai vízgyűjtőterületén hat veszélyeztetett halfaj jobb természetvédelmi helyzetbe kerül az élőhely-helyreállításnak köszönhetően egy több mint 30 kilométeres folyószakaszon. Ezzel a folyó öntisztulási képessége szintén javulni fog. A rehabilitációs munka az Al-dunai Zöldfolyosó területén, Európa legambiciózusabb vizesélőhely-védelmi és -helyreállítási kezdeményezésének a helyszínén valósul meg, amit 4 ország környezetvédelmi minisztere támogat.

További vizesélőhely-helyreállítási projektek fognak zajlani Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szerbiában, melyek eredménye a természet állapotának javítása, az árvízveszély mérséklése, valamint a fenntartható földhasználat és gazdaság előtérbe helyezése lesz.

WWF Élő Duna Turné

A WWF és a Coca Cola a vizesélőhelyek megőrzésének és helyreállításának érdekében szeretné megszólítni és mozgósítani a régió lakosságát is. Az Élő Duna Turné 2014. június 29-én, a nemzetközi Duna Napon indul, első állomása Szerbiában lesz. Az interaktív utazó kiállítás 2015 végéig több mint 25 helyszínre látogat el Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában.

2011 és 2013 között a WWF és a Coca Cola közös ismeretterjesztő roadshow-ja, a Vizes Turné már végigjárta öt, a Duna vízgyűjtő területén található ország településeit, hogy kapcsolatot teremtsen az ott élőkkel. Az Élő Duna Turné idén sok régi és új helyszínen várja majd az érdeklődőket.

Nézd meg, hogy mikor érkezik a Hozzád legközelebbi helyszínre a WWF Élő Duna Turné! livingdanube.wwf.hu

Budapesti helyszín: Szent István park, Újlipótváros, 2015. március 21. 10:00

Mentsd Meg a Folyót! Tovább