WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Partnerség Az Élő Dunáért

A vizesélőhelyek biológiai sokfélesége óriási, biodiverzitás szempontból „forró pontok”. Emellett számtalan jótéteményt és szolgáltatást nyújtanak az embereknek, beleértve az árvízvédelmet, ivóvizet, természetes tápanyag-eltávolítást, faanyagot, biomasszát, pihenési, kikapcsolódási és turisztikai lehetőségeket, élelmet, halat és vadat.

Mindennek ellenére a Duna, amely az Európai Unió leghosszabb folyója, az elmúlt 150 évben ártereinek és vizesélőhelyeinek 80%-át elveszítette. A pusztulás legfőbb okozói között szerepel a folyó árvízvédelmi töltések közé szorítása, a vízenergia-termelést szolgáló keresztgátak építése, a mezőgazdaság területfoglalása, a városok növekedése, a hajózás érdekében végzett kotrások és a mellékágak elzárása.

Ennek következtében a halállomány jelentősen lecsökkent, az árvizek romboló hatása megnövekedett, a vízminőség pedig romlott. A Duna termékeny ártereinek és vizesélőhelyeinek védelme és helyreállítása tehát mind az embereknek, mind pedig a természetnek a javát szolgálja.

Éppen ezért a WWF és a Coca Cola Company (TCCC) egy új, hét évig tartó együttműködésben azon dolgozik, hogy helyreállítsa az életadó, létfontosságú vizesélőhelyeket és ártereket a Duna és mellékfolyói mentén.

További részletek a partnerségről