WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Pathways konferencia - interjú Haluska István gazdálkodóval

Múlt héten először rendezték meg Európában a Pathways nemzetközi tudományos konferenciát, amelyre a világ minden részéről érkeztek résztvevők. A konferencián megjelenő kutatók és gyakorlati szakemberek (pl. vadászok, természetvédelmi őrök, állattartók) a nagyragadozókkal történő együttélés lehetőségeiről értekeztek. Haluska István gazdálkodóval (Zempléni-hegység, Komlóska) Patkó László kollégánk beszélgetett a konferencián szerzett tapasztalatairól.

A konferenciát a Coloradói Állami Egyetem alapította. Az Alfred Toepfer Academy, a Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, a WWF és az – Európai Unió által finanszírozott – EuroLargeCarnivores projektnek köszönhetően rendezték meg.

Patkó László: Kedves István! Köszönjük, hogy velünk tartottál a konferenciára és, hogy válaszolsz a kérdéseinkre. Mivel foglalkozol pontosan? Hogyan befolyásolják a nagyragadozók a mindennapi tevékenységedet? 

Haluska István : Fő foglalkozásként egy magán erdőgazdálkodásban dolgozom erdész és cégvezető munkakörben a Zempléni-hegységben. Foglalkozásomhoz szorosan kapcsolódó vadgazdálkodási tevékenységet is folytatok, mint a helyi vadásztársaság oszlopos tagja. Családi vállalkozásban pedig mint helyi állattartó, juhtenyésztéssel foglalkozom.

A nagyragadozók jelenléte mindhárom tevékenységet nagyban befolyásolja.

Az erdőgazdálkodás terén előnyökkel jár. Az erdőfelújítás sikerességét elősegíti, mert csökkenti a felújulást károsító vadállomány sűrűségét, és nem hagyja a csapatokban élő fajok sok ideig egy helyben tartózkodását.

Vadgazdálkodásban pozitív és negatív hatásról is beszámolhatok. A nagyragadozók jelenléte gazdasági nehézségeket eredményez. Negatív hatásként említendő, hogy szinte szervezhetetlenné váltak a csoportos vagy egy adott helyszínhez kötött vadászatok (pl. vaddisznóhajtás). A folyamatos hajszolással viszont, a beteg, gyenge vagy sebzett egyedek természetes szelekciója megoldottá válik a nagyragadozók által.

A magyarországi állattartók nem rendelkeznek megfelelő felkészültséggel a nagyragadozókkal történő együttéléshez. Ebben tájékoztatásra szorulnak. A fokozottabb védelmi rendszerek (pl. villanypásztor, őrkutya) alkalmazása megdrágítja a tartástechnológiát.

PL: Honnan hallottál a Pathways konferenciáról? Voltál már korábban hasonló rendezvényen? 

HI: A Pathways nemzetközi konferenciáról a WWF Magyarország Répáshután tartott nagyragadozós szakmai napján hallottam. Voltam már ilyen témájú, de sokkal kisebb méretű hazai megbeszélésen.

PL: Hasznosnak tartottad a konferencián elhangzottakat? Milyen új tapasztalattal gazdagodtál?

HI: A konferenciát hasznosnak tartottam. Még jobban megerősített gondolataimban, érzéseimben a nagyragadozókkal és a természettel kapcsolatban. Rálátás nyílt más országok problémáira és azok megoldásaira, melyekből merítve kezelhetjük hasonló ember-természet konfliktushelyzeteinket.

PL: Mit gondolsz, együtt lehet/kell élni ma Magyarországon a nagyragadozókkal? Milyen körülmények között lehetséges ez szerinted?

HI: Véleményem szerint együtt lehet és együtt is kell élnünk ezen őshonos nagyragadozó fajokkal Magyarországon! Ennek feltétele az érdekelt felek közti megértés, a megfelelő hozzáállás. Fontos a természetvédelmi szakemberek szakmai felkészültsége, a gazdálkodók tájékoztatása és segítése. Nélkülözhetetlennek tartom – míg egyéb gazdasági előnyökkel nem jár, vagy azokat nem tárjuk fel – egy gazdabarát kármegelőzési és/vagy kompenzációs rendszer megteremtését. Ne érezzék a gazdálkodók, hogy a nagyragadozó egy hátrányt okozó tényező. Legyenek ők is büszkék a biodiverzitásban gazdag környezetükre!

De a végcél, mely megértése talán a legnehezebb, hogy ébredjünk rá: túl sokat ingereltük, túl sok kárt okoztunk már az életet adó természetnek!