WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Tájgazdálkodás

Mit tesz a WWF Nagykörűben?

Nagykörű egy ősi falu a Tisza partján. A régi időkben négy partját víz mosta – egy oldalról az élő Tisza, a többi a Nagy-fok vizei: a vándorló Tisza régi, elhagyott medrei, láposok, mély fekvésű területek. A Homok, vagyis a híres cseresznyés terület már akkor is kiemelkedett a környéket bejáró Tisza vizéből, csakúgy, mint a falu. Alig néhány méter szintkülönbség azt tudja eredményezni, hogy bizonyos területek minden évben, évszázadokon át ármentesek voltak – ezek az ún. ártéri szigetek. Ide települtek a régi emberek, itt alakultak ki a falvak. A környező területeket pedig az ember az adottságokhoz igazodva használta: halászott és halívót alakított ki a mélyületekben, a kissé magasabbon legeltetett, a vízzel csak néha megfuttatott területen pedig gyümölcsösei, fát adó erdei helyezkedtek el. Egy ilyen magaslaton alakították ki a cseresznyést is, mely azóta is a falu egyik fő bevételi forrása.

Manapság, amikor az „új világ”-ban az emberek már a városba járnak dolgozni, és kezdenek eltávolodni a természettől, Nagykörűben többen úgy gondolják, hogy ahogy a folyó volt az éltető-gazdagító évszázadokon át, most is így lenne – ha hagynánk. A folyószabályozás átszabta a tájat, átalakította az emberek igényeit, „városi”-vá alakult falusi életük is. Pedig a Tisza adja a vizet, a halat, a zöld legelőt, a gyümölcsöt, a fát és a nádat a házakhoz, az agyagot a fazekasoknak, a fűzvesszőt a kosárkötőknek, a homokot az építkezéshez. Ha élünk a lehetőséggel.

Egy évtizede Nagykörű több lakója úgy gondolta, visszahozza azt a gazdagságot, amit régen is nyújtott a folyó. A WWF-fel közösen elkezdték ennek a fizikai alapjait lerakni: a Tisza mentén meglévő ártéri öblözetek partján vízvisszatartó zsilipek készültek, melyek a Tisza tavaszi áradásának vizét megfogták, aminek köszönhetően egy lankás partú tó, az Anyita-tó jött létre. A tó megteremtette annak feltételeit, hogy körülötte egész évben zöld legyen a legelő, a tó mélyén halak fickándozzanak, ivadékaik a sekély, part menti vizekben növekedjenek. Az ártéri gyümölcsös vízellátásának körülményei is javultak egy-egy fa akár három mázsa körtét vagy almát is teremhet.

Emellett a falu a megtermelt ártéri javak feldolgozását, kereskedelmét is kezébe vette. Pályázatokat adtak be közösségi tároló- és feldolgozó létesítményekre, melyet szövetkezeti rendszerben használnak majd. Egymásra épülő, egyre fejleszthető rendszer elemei ezek, melyek az ember boldogulását és a természettel való harmóniát segítik elő.

Nagykörűi Tájgazdálkodási Program

A 2000-es nagy árvíz után indult el a gyakorlati megvalósítása annak a nagyszabású programnak, melyet Nagykörű önkormányzata már évek óta tervezett. A program célja, hogy a Tisza menti település visszaszerezze egykori jólétét, amit régen a természeti erőforrások ügyes forgatásával tudott elérni. Ma ezt Nagykörű számára az ártéri tájgazdálkodás hozhatja el.

A tájon gazdálkodók a saját bőrükön tapasztalhatták erőltetett, államilag támogatott intenzív szántógazdálkodás nehézségeit, melyek sem az egyénnek, sem országos szinten nem kifizetődők, hiszen láthatjuk, micsoda pénzekbe kerül a mesterséges rendszerek fenntartása. A gazdák felismerték, hogy vissza kell nyúlniuk a régi módszerekhez, és kihasználni a természet adta lehetőségeket, a mai viszonyokhoz alakított formában.

A településsel közösen megvalósított programunk eredményeként mintaterületeken (összesen közel 200 hektáron) a természeti adottságokra alapozott tájgazdálkodás kezdődött. Ennek eszközeként vízvisszatartó műtárgyak épültek, melyek a tavaszi áradás vizét megtartják, épp úgy, mint régen a fokgazdálkodásban. Az így létrejött vizes területeken ártéri fajtákból gyümölcsös létesült, míg a felgazosodott gyepet szürkemarhák legelik, az Anyitában és a kubikgödrök vidékén pedig újra "ring" a halbölcső.

Finanszírozás

A program első finanszírozási szakasza 2005. decemberével zárult. Az EU LIFE programjának 50%-os támogatását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a WWF forrásai egészítették ki. A további szakaszban azonban saját forrásainkból folytatjuk a programot, kifejezetten a tájbarát gazdálkodásra, az extenzív tájhasználatra, az őshonos fajtákra helyezve a hangsúlyt.

További információ: Tisza LIFE projekt.