WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Tisza

A Tisza program a természetvédelmi és társadalmi célkitűzések szemléletes összekapcsolását testesíti meg.

A folyószabályozások előtti ártéri élet az ember alázatos, de gazdag és biztonságos létét képviselte. A Tisza árterületének 19. századi lecsapolása és a folyó töltések közé szorítása azonban csak néhány kiemelt célnak felelt meg. A szántóterületek növelése és a vízzel járt területek intenzív gazdálkodásba vonása volt a kor emberének célkitűzése. A 20. században rá kellett döbbenni, hogy térben és időben a vízhiány és az árvizek káros hatásai nem várt következményei a folyószabályozásoknak, miközben a mezőgazdasági termékek versenyképes piaci szerepüket csak jelentős támogatással tudják megtartani.

A másfél évszázaddal ezelőtti óriási természetátalakító munkát ma újra kell gondolnunk. A harmonikus, hosszú távú jó megoldást egy olyan átfogó terv adhatja meg, mely a természet rendjén és a mai műszaki tudáson alapszik. A táj adottságaira alapozott tájhasználat a helyi lakosság megélhetését szolgálja. Ennek lehetőségét kell megteremteni, és a gyakorlatban olyan tájhasználatot megvalósítani mely segít az inváziós fajok visszaszorításában, Európai Uniós és állami támogatások mértékének lecsökkenésével is versenyképes termékek előállítását biztosítja, miközben teret biztosít a folyónak és a folyót övező árterek mérhetetlen fajgazdagságának.

A 2000-es évek elején visszatérő jelentős árvizek és a korábbi aszályos évek láttán Tisza menti mintaterületeken, önkéntesen részt vevő gazdálkodókkal olyan gazdálkodási formák megvalósításán kezdtünk dolgozni, melyek kis lépésekkel próbálták megvalósítani a fent bemutatott javaslatokat. Programunkban önkormányzatokkal, különböző érdekcsoportokkal, a tudomány képviselőivel és cégekkel dolgoztunk együtt annak érdekében, hogy a Tisza menti települések élete a természettel és a gazdasági érdekekkel is összhangban alakuljon a jövőben.

2008 után a Közép-Tisza vidéken a klímaváltozás okozta sérülékenység és kiszolgáltatottság csökkentése érdekében kezdtünk együttműködést, mely klímaprogramunk látványos mintaprojektje lett.