WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Újjáéled az Ó-Dráva holtág

A Dráva Európa kiemelkedő folyóvízi élőhelyeinek egyike. Az egyre inkább ritkaságnak számító természetes vízparti élőhelyek egyik utolsó menedéke, melyek már valódi különlegességnek számítanak: ártéri erdők, homok- és kavicszátonyok, szakadópartok, mellékágak és holtágak jellemzik. A Dráva és hozzá kapcsolódó élőhelyek a rétisas, a fekete gólya, a partifecske és a kis csér egyedeinek és fészkelő párjainak otthona.  

A különleges ökológiai állapot annak ellenére maradt meg, hogy a Dráva nem szabályozatlan. A 20. századi folyószabályozások idejében sok kanyarulatot vágtak le a folyóról. Ezek a kanyarulatok ma mellékágak, melyek csak magas vízálláskor kapnak vizet, vagy holtágak, melyeknek a Dráva felől már nincs vízutánpótlása. A folyó bal partján a leghosszabb holtág a Barcs közelében található Ó-Dráva, melynek vízellátása, főleg a hosszú száraz évszakokban nem megfelelő. Emiatt a partja mentén található ártéri erdő állapota az elmúlt évtizedekben romlásnak indult.  

Magyarországi és horvátországi állami intézmények és elkötelezett civil szervezetek fogtak össze, hogy megoldást találjanak a káros folyamatok megállítása érdekében, és pályázatot állítottak össze az Fotó: Gruber TamásÓ-Dráva helyreállítására. Az Európai Unió LIFE+ pályázati alapja támogatta a kezdeményezést, és 2014-ben négyéves projekt kezdődött el. Az együttműködés vezetője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, partnerei Pitomaca önkormányzata, Verőce-Podravina megye regionális fejlesztési ügynöksége, Verőce-Podravina megye természetvédelmi intézménye, a WWF Magyarország és a Somogy Megyei Horgászegyesület.

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a Dráva menti folyóparti élőhelyek állapotának javulásához a holtág vízellátásának megoldásával, és a partján lévő ártéri erdő biológiai sokféleségének gazdagításával.

A helyreállítás magában foglalja a megfelelő vízállás biztosítását, egyrészt vízvisszatartó művekkel, másrészt a Dráva felőli vízpótlással. A javuló vízellátás kedvezőbb feltételeket fog nyújtani az ártéri erdő Fotó: Gruber Tamásés a holtág más vizesélőhelyei számára. Az őshonos fa- és cserjefajok telepítése pedig az erdő változatosságát javítja.

A holtág egyes szakaszain jelentős emberi jelenlét fordul elő, főleg a horgászatnak van jelentős hatása a természeti környezetre. A projekt keretében igyekszünk összehangolni az emberi jelenlétet a természetvédelmi célkitűzésekkel. A helyi horgászok számára figyelemfelkeltő kampányt folytatunk, és bevonjuk őket a holtág partján lévő leromlott horgászhelyek eltávolításába, és a felhalmozódó hulladék összegyűjtésébe.   

A projekt a társadalom többi csoportja számára szóló figyelemfelkeltő akciókat is tartalmaz, melynek során különböző kommunikációs eszközöket alkalmazunk (on-line kvíz, e-tanösvény, szóróanyagok, videók). Ha a széles közvélemény megérti a folyók és ártereik dinamikus változásának jelentőségét, akkor a fenntartható és természetbarát kezelési gyakorlat érdekében tett lépéseket is könnyebben elfogadják, nem csak a projekt területén, hanem más hasonló élőhelyeken is.
Fotó: Gruber Tamás
A projekt továbbá igazolni tudja, hogy ezek a beavatkozások nemcsak a természeti értékek állapotának javulását eredményezik, hanem a helyi közösségek számára is hoznak közvetlen előnyöket.

A LIFE Ó-Dráva projekt (LIFE13 NAT/HU/000388) teljes költségvetése 834 006 euró, amiből az Európai Unió támogatása 634 695 euró. A projekt a Földművelési Minisztérium társfinanszírozásában valósul meg. A WWF Magyarország részvételét a Coca-Cola támogatja.