WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Víz keretirányelv

Fotó: Czabán Dávid A Víz Keretirányelv (VKI) teljesen újszerű ökológiai és vízgyűjtő szemléletet hozott a vízgazdálkodásba, ezért a WWF Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta figyelemmel kíséri és segíti a Víz Keretirányelv bevezetését hazánkban. A természeti szempontok előtérbe helyezése mellett a VKI azt is előírja, hogy az érintetteket be kell vonni a jelentős vízgazdálkodási kérdések megoldásába, vagyis kötelezővé teszi a társadalmi konzultációt.

Az Európai Unió 2000-ben új keretet adott az édesvizek kezelésének, ami egyben teljesen újszerű ökológiai és vízgyűjtő szemléletet jelent. A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy megőrizzük a folyók, patakok, tavak és felszín alatti vizek állapotát, és ahol kell, ott az ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotot javítsuk. A cél eléréséhez minden EU tagállamnak olyan vízgyűjtő- gazdálkodási tervet kell készítenie, ami megfelel az európai közösség elvárásainak, és amelynek kialakításában a társadalomnak is jelentős szerepe van.

A vizek jó ökológiai állapotára vonatkozó követelmény a vízparti erdők, nádasok, rétek, azok növény- és állatvilága számára egyértelmű előnyöket jelent, és a folyók, patakok, tavak partján élő emberek is érezteti pozitív hatását. Egy emberi beavatkozásokkal alig érintett, természetes állapotú, jó vízminőségű vízfolyás úszáshoz, kenuzáshoz, kajakozáshoz, strandoláshoz kellemesebb környezetet, tisztább ivóvizet, bővebb halfogást nyújt a partján élőknek. 

Az élőhelyek helyreállítása és állapotuk javítása sok érintett számára kötelezettségekkel is jár. Csak úgy érhető el eredmény, ha kiépülnek a szennyvíztisztító rendszerek, a mezőgazdasági termelés során kevesebb műtrágyát és vegyszert használnak, természetes állapotú erdőket tartanak fenn, valamint az árvízvédelem nem zárja túl szűk gátak közé a folyókat. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb érintett bekapcsolódjon a tervezésbe, és olyan megoldásokat dolgozzanak ki közösen, amelyek a természet állapotát javítják, a helyi lakosság számára egyaránt elfogadhatók és nem nyelik el feneketlenül a szűkös anyagi forrásokat.

A VKI megvalósítása miatt egész Európában nehézségekkel küzdenek. A korszerű szemlélet bevezetése valóban nem könnyű, de természeti környezetünk adottságainak felhasználása és megőrzése kapcsán minden egyes országnak fel kell ismernie, hogy a víz mint természeti kincs és erőforrás védelemre szorul. A VKI hat éves tervezési periódusai során az EU tagállamoknak át kell értékelni hogyan bánnak ezzel a természeti kinccsel, és a jövő generáció érdekeit szem előtt tartva kell megtervezni a vízgazdálkodást, a vizeket érintő programo kat és beruházásokat. A WWF a Duna vízgyűjtőjén és Magyarországon azon dolgozik, hogy a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megnevezett intézkedések megvalósuljanak, ebben a tervben rejlő lehetőségeket az érintett szektorok (árvízvédelem, erdőgazdálkodás, természetvédelem) megismerjék, és a megvalósításra közös projekteket dolgozzanak ki. A vízfolyásaink ne szűk gátak közé szorított csatornák legyenek, hanem olyan széles árterekkel kísért területek, ahol a helyi közösségek a vízkincs nyújtotta lehetőségeket a gazdálkodásban fel tudják használni.