WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Vizeink

fotó: M. GuntherAz álló- és folyóvizek kiemelkedő természeti értéket képviselnek Magyarországon fajgazdagságukkal és az élőhelyek változatosságával. Nemcsak a vízben élő növény- és állatfajok számára nélkülözhetetlenek, de a társadalom számára is alapvető szükségleteket biztosítanak, elég ha az ivóvízre gondolunk. A szárazföldi élőlények számára is ivóvizet és szaporodási, táplálkozási helyet biztosítanak.

Vizesélőhely-védelmi programunk célja a hazai folyók, elsősorban a Duna, a Tisza, a Rába és a Dráva, valamint a folyók menti élőhelyek, ártéri erdők, mocsarak, lápok romlásának megállítása, biológiai sokféleségük megőrzése és állapotuk javítása.

Mintaterületeinken helyreállítjuk a vizesélőhelyeket és támogatjuk a hagyományos, környezetkímélő gazdálkodási formák terjedését, így bemutatva, hogyan képes a helyes tájhasználat javítani a tavak, holtágak, valamint a folyók hullám- és ártereinek állapotát.

Részt veszünk a vizesélőhelyekre vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében, a politikai döntéshozók tájékoztatásában és meggyőzésében, valamint az Európai Unió Víz Keretirányelve hazai bevezetésének elősegítésében.