WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

WWF és a VKI

Fotó: Michele Depraz A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT ) felülvizsgálata 2015-ben, jelentős késéssel kezdődött el. A felülvizsgálat végeredménye a VGT2, melyet valamennyi EU tagállamnak, így hazánknak is 2015 végére kellett elkészítenie. Ezt a tervet a VKI előírása szerint kell elkészíteni, és ennek értelmében az érdekeltek és a civil szervezetek bevonása nagy jelentőséget kell, hogy kapjon. A WWF munkacsoportot alakított a hazánkban vízfolyásokkal és vizesélőhelyekkel foglalkozó civil szervezetekkel. Az összefogás célja az volt, hogy közösen állítsuk össze azokat a javaslatokat, melyeket a felülvizsgálat során elengedhetetlenül fontosnak tartottunk az ország egészére, de az egyes civil szervezetek által jól ismert kisebb vízgyűjtőkre is.

A VGT2 elkészítéséért és végrehajtásáért az Országos Vízügyi Főigazgatóság a felelős hazai intézmény. Az első terjedelmes dokumentumokat 2015 májusában tették közzé. A munkacsoport tagjaival már a dokumentumok közzététele előtt meghatároztuk célkitűzéseinket, melyeket a 2009-ben elkészült első terv ismeretében tehettünk meg.

A WWF és a civil munkacsoport célja az volt, hogy a hazai vizek jó állapotának elérése érdekében ambiciózus vállalásokat tegyen Magyarország. Azt akartuk elérni, hogy minél több olyan intézkedés végrehajtására legyenek konkrét vállalások, melyek a terepen zajló felújítási, vagy fenntartási munkákat jelentenek, és követlen hatásuk vannak vizeinkre. Ezek jelentik a leginkább szemmel látható eredményt a vizek jó állapotának megteremtéséhez. A másik célunk az volt, hogy a vizek állapotát veszélyeztető, vagy jó állapotuk elérését hátráltató országos, vagy helyi jelentőségű problémákat tárja fel a VGT2, elemezze ezek kockázatait, és tegyen javaslatot olyan megoldásokra, melyekkel a kockázatok minimálisra csökkenthetők. Célkitűzéseink elérése érdekében írásos véleményeket állítottunk össze, felvettük a kapcsolatot a tervezőkkel és a lakosság számára tartott fórumokon ismertettük javaslatainkat.

A fórumokat a nyári hónapokban tartották, és a szervezők kevés energiát fektettek az érintettek aktív bevonásába, ezért a részvétel és a megfogalmazott írásos javaslatok száma jelentősen elmaradt a várttól.

A 2015-ben zajló munka legkritikusabb pontja az volt, hogyan lehet összehangolni a VGT felülvizsgálatát az árvízi kockázatkezelési tervekkel. Az árvízvédelem érdekében ugyanis sok olyan beavatkozást lehet előirányozni, mely a folyók természetességi állapotát és az élőhelyek állapotát rontja. A WWF elszalasztott lehetőségnek látja, hogy nem zajlott le kellő mélységben annak egyeztetése, hogy a két párhuzamosan készülő tervezetet hogyan lehet egymást leginkább erősítve elkészíteni. Történtek ugyan egyeztetések, de az árvízvédelem érdekében már 2015-ben, a tervezés lezárása előtt meghatározták azokat a projekteket, melyeket Magyarország 2020-ig szeretne befejezni. A finanszírozási lehetőség és kényszer megelőzte az egyeztetés elvárható sorrendjét. A civil munkacsoport a VGT2 végrehajtása után azon munkálkodik, hogy az árvízvédelem érdekében zajló projektek ne rontsák a vizek jó állapotba hozásának lehetőségét. Célunk, hogy minél több olyan új projekt szülessen, mely horizontális elvként nyújt lehetőséget a VGT2-ben megfogalmazott javaslatok megvalósítására és a terepi munkák a folyóvizek és élőhelyek állapotát javítani fogják.