A „Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE” (BIOSCREEN CEE, magyar fordítása „Biomassza fenntarthatósági kritériumok a megújuló energiaforrásokért Kelet-Közép Európában”) c. projekt a szilárd biomassza fenntarthatósági kérdéseit vizsgálja három országban: Bulgáriában, Magyarországon és Romániában.

Az „Európai Klímavédelemi Iniciatíva” (EUKI) által támogatott projekt a bolgár, a magyar, és a román WWF irodákon kívül a bolgár Energy Agency of Plovdiv (Plovdivi Enegiaügynökég) és a magyar REKK Alapítvány partnerségében valósul meg, és 2022. szeptemberéig tart.

A projekt fő elemei a következőek:

  1. Országos szintű elemzések a szilárd – elsősorban erdészeti – biomassza jelenlegi és tervezett jövőbeli kínálatára és keresletére vonatkozóan. Az elemzés elkészítése során az energetikai és az erdészeti oldalról egyaránt bevonunk szakembereket, a véglegesítése előtt pedig workshopot szervezünk a kérdéses területek megvitatására.
  2. Országonként egy-egy mintatelepülésen keresztül megvizsgáljuk, hogy helyi szinten milyen potenciális lehetőségek vannak a tűzifa felhasználás hatékonyságának növelésére és a tűzifa-felhasználásból eredő légszennyezés mérséklésére, szemléletformálás és műszaki beavatkozások által.
  3. Az országos elemzés és a helyi szintű vizsgálatok tapasztalatait összefoglaló szakpolitikai ajánlásokat magába foglaló tanulmány, amely a Nemzeti Energia és Klímaterv 2023-as felülvizsgálata során segítheti a döntéshozókat.
  4. Lakossági kommunikáció, amelynek fő célja a tűzifa-felhasználás hatékonyságának növelése szemléletformáláson keresztül.

A projekttel kapcsolatos híreket és eredményeket a WWF Magyarország kommunikációs csatornáin keresztül folyamatosan publikálni fogjuk.