A 2022 decemberében indult CEESEU-DIGIT projekt fő célja új típusú regionális energia- és klímatervek (ECAP) elkészítése hat közép- és kelet-európai mintaterületen, mely a CEESEU projekt folytatásaként, a már korábban kialakított együttműködésekre támaszkodva valósul meg. Az új módszertan alapján elkészülő dokumentumok a mitigációs intézkedéseken kívül a WWF Magyarország aktív közreműködésével igyekeznek az adaptációra és a tájszintű tervezésre is nagy hangsúlyt fektetni az eddig létező energia- és klímatervekhez képest. Valamint a projekt a klímavédelmi célokon túl kiemelt figyelemmel fordul a hátrányos helyzetű és az energiaszegénység által érintett társadalmi csoportok felé is.

A projekt céljai:

  • kapacitásfejlesztés a hat kijelölt karbonintenzív – tehát széntüzelésű erőművekkel rendelkező – mintaterületen új, regionális szintű energia- és klímatervek (ECAP-ok) megalkotásához, illetve egy olyan módszertan megalkotása, amely által ezekben a dokumentumokban a mitigációs intézkedések mellett ugyanúgy érvényesülnek a klímaadaptációs, szociális és tájhasználati szempontok is;

  • ezen dokumentumok elkészítése összehangoltan az országos szintű Nemzeti Energia- és Klímatervekben kitűzött célokkal, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra és az energiaszegénységre, illetve a klímaérzékenység társadalmi vonatkozásaira;

  • az önkormányzatok támogatása a mintarégiókban, hogy az új regionális szintű klímastratégiákkal összhangban később a helyi dokumentumok is elkészüljenek, és képesek is legyenek megvalósítani az abban foglaltakat – az egyes önkormányzatok összefogása energiarégiókká, hogy hatékonyabb legyen az ismeretek és a feladatok helyi szintű megosztása, valamint a finanszírozási igények kielégítése;

  • az igazságos energiaátmenet elősegítése, jó gyakorlatok felkutatása, összegyűjtése, megosztása;

  • társadalmasítás, információátadás, valamint tudásmegosztás a partnerszervezetek között is, illetve egymás hozzásegítése a klímacélok eléréséhez.

Tevékenységek röviden:

A legfőbb tevékenységek közé tartozik az egységes, holisztikus, ágazatokon átívelő energia- és klímatervek új típusú kidolgozása, valamint ezzel párhuzamosan nemzetközi párbeszéd kialakítása a témakörben. A dokumentumok módszertani előkészítésének fontos része az igazságos energiaátmenet eddigi jó gyakorlatainak összegyűjtése, a politikai vonatkozások áttekintése a projekt által érintett országokban, illetve képzési anyagok készítése közéleti és politikai szerepvállaláshoz.

További lényeges feladat az igazságos energiatervezés és dekarbonizációs törekvések finanszírozása, a pénzügyi fenntarthatóság kialakítása: ennek része egy pénzügyi stratégia létrehozása, illetve az innovatív és újszerű finanszírozási lehetőségek áttekintése.

A projekt teljes időtartama alatt végigvonuló közös feladat a tudásmegosztás egyrészt a partnerek között, másrészt a nyilvánosság irányába történő tájékoztatás, információátadás mind az állami, mind a magánszféra számára. A projekt megvalósítását a Közép- és Kelet-Európai Fenntartható Energia Hálózat (Central Eastern European Sustainable Energy Network, rövidítve CEESEN) honlapján és Facebook-oldalán lehet követni. A 2016-ban megalakult kezdeményezés az országhatárokon átnyúló tapasztalatcserét, a hazai szereplők kapcsolatépítését és a jó gyakorlatok megosztását szolgálja.

A projekt koordinátora: Tartui Egyetem (UTARTU)

További partnerek: 

Climate Alliance

ENVIROS Csehország

Local Energy Agency Spodnje Podravje (LEASP)

Mazovian Energy Agency (MAE)

Medjimurje Energy Agency (MENEA)

Society for Sustainable Development Design (DOOR)

Tartu Regional Energy Agency (TREA)

Vidzeme Planning Region (VPR)

WWF Magyarország

 

Időtartama: 2022. 12. 01. – 2024. 11. 30 (24 hónap)

Költségvetése: 1,84 millió EUR, amelyből az EU-s támogatás mértéke 1,75 millió EUR (95%-os támogatási intenzitás)

A projekt azonosítója: LIFE21-CET-LOCAL-CEESEU-DIGIT