2018-2021

A Danube Floodplain projekt célja az árvízkockázat csökkentése volt a Duna vízgyűjtőn lévő árterületek helyreállításának vizsgálatával. A projekt 18 résztvevővel és 4 stratégiai partnerrel a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretén belül, az Interreg Europe támogatásával valósult meg.

A partnerek a Duna vízgyűjtő területén osztozó országok voltak – Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia -, amelyek mindegyike rendelkezik kisebb vagy nagyobb dunai vízgyűjtő területtel. A partnerséghez vízgazdálkodási és kutató intézmények, valamint civil és kormányközi szervezetek egyaránt csatlakoztak.
Magyarországról a projektben résztvevő partnerek a WWF Magyarország, a Szegedi Egyetem és a vízügyi szakágazat képviselőjeként a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) voltak, valamint társult stratégiai partnerként az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).
A projekt fókuszában a vízgazdálkodás és az árvíz elleni védekezés hatékonyságának fejlesztése állt. E fejlesztések a biológiai sokszínűségre is jótékony hatással lehetnek, ugyanis hozzájárulnak a víziökoszisztémák állapotának javításához. Ebből egyrészt a helyi lakosságnak is előnye származhat, másrészt pedig ez által csökkenthetők az emberi beavatkozások okozta negatív környezeti hatások. A projektben részt vevő Duna-menti országok az integrált vízgazdálkodás, a hagyományos és újszerű árvízvédekezési megoldások megfelelő kombinálása és a természetes vízmegtartás fejlesztése terén bővítették tudásukat.
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

További információk: www.interreg-danube.eu/danube-floodplain

Projektkód: DTP2-003-2.1