Élő Folyók programunkról

Élő Folyók programunk célja az állapotromlás megállítása és a természetes folyamatok újjáélesztése kiemelt jelentőségű hazai folyóinkon és ártereiken. A természet számára ez a fajgazdagság megmaradását, az emberiség számára a klímaváltozás okozta nehézségek csillapítását és a természet adta javakra alapozott megélhetés lehetőségét eredményezi. Ismerd meg, hogy mit teszünk a Duna, a Tisza és a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum megőrzéséért!

Az élő folyókról röviden

A folyók és vizesélőhelyek kiemelkedő természeti értéket képviselnek: nemcsak a vízben élő növény- és állatfajok számára nélkülözhetetlenek, de a társadalom alapvető szükségleteit is biztosítják. A folyók és vízgyűjtőterületeik a természet és az emberiség éltető erői közé tartoznak az egész világon.
A társadalom legnagyobb tájátalakító munkája a folyószabályozás volt, ami miatt a vízfolyások mára töltések közé szorultak, így a vizeink által nyújtott javaknak csupán a töredékét tudja élvezni a lakosság. A folyók helyreállítására ugyanakkor számtalan lehetőség adott, amire a 21. század kihívásai miatt égető szükség van.

tovább

Kihívások és problémák

Eredetileg az ország területének mintegy 23%-át érintették a folyók természetes árterületei, melyek több mint 90%-a elpusztult. A folyók ma árvízvédelmi töltések között folynak, egykori ártereiknek csak a töredéke maradt meg. Emiatt drámaian csökkent élőhelyi változatosságuk, és vízmegtartó képességük is jelentősen kisebb a korábbinál, ezért nem tudnak szerepet játszani az árvizeket követő aszályra való felkészülésben.
A kiegyenesített, töltések közé szorított folyók az ártereikkel való élő kapcsolat hiányában gyorsan levezetik hazánkból a vizet, tehát a szabályozott folyók hozzájárulnak az ország szárazodásához, pedig a klímaváltozás következtében egyre több időjárási szélsőségre számíthatunk: hosszabb aszályokra, több hőhullámra, pusztító viharokra, villámárvizekre.

tovább

Milyen megoldásokat javaslunk?

Az ártereket alkalmassá kell tenni a vízmegtartásra – minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy a vizek szétterítésével és visszatartásával adjunk helyet a folyóknak és lassítsuk a víz gyors távozását. Szabályozott vízkivezetéssel egyre több helyen szükséges összekapcsolni a folyókat a gyakran töltésen túli ártereikkel. Ez gazdagítja az élővilágot, átnedvesíti a talajt, „táji léptékű öntözéssel” javítja a mezőgazdálkodás feltételeit.
Óvjuk megmaradt folyóinkat és környezetüket! A folyómedrek kőszórással védettek, ezek sok mellékágat és holtágat elzárnak. Ezeknek a partszakaszoknak éppen a helyreállítása szükséges, mert a folyó így tudja éltető vízzel ellátni környezetét.

tovább

Duna

A Duna egy nemzetközi folyó, amely számos kultúrát és tájat köt össze, valamint rendkívül gazdag élővilágnak ad otthont. Közép-Európa egyik fő ütőereként társadalmunk működésének egyik alapját képezi, legyen szó ivóvízellátásról, öntözővízről, hajózásról vagy rekreációs lehetőségekről. A folyószabályozások idején ártereinek jelentős részét elválasztották tőle, amelynek ma számos kárát látjuk. Azon dolgozunk, hogy megmaradt árterein csak olyan tevékenység valósulhasson meg, ami az ártéri folyódinamikával összeegyeztethető.

tovább

Tisza

A Tisza vízgyűjtője öt országot köt össze: Magyarországot, Ukrajnát, Romániát, Szlovákiát és Szerbiát. A tiszai alföld biológiai sokfélesége helyenként igen gazdag hazánkban, a világon csak itt előforduló fajok is élnek területén, mint például a tiszavirág, ami egy kérészfaj. A folyószabályozás a 19. és 20. században az árterek nagy részét elvágta a folyóktól, a jellemző természetes élőhelyek eredeti területük több mint 90%-át elvesztették. A táj ma már elsősorban nem az árvizektől és belvizektől szenved, hanem az aszálytól, szárazodástól. Olyan tájhasználat és vízgazdálkodás kidolgozásán, megvalósításán dolgozunk, ami a Tisza és mellékfolyóinak vizét és a csapadékot hasznosíthatóvá teszi a szomjazó táj számára, új megélhetési lehetőségeket nyújt, és növeli a biológiai sokféleséget.

tovább

Mura - Dráva - Duna Bioszféra Rezervátum

A Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum közel 1 millió hektáros kiterjedésével és 700 km-es hosszával a világ első és máig egyetlen olyan bioszféra-rezervátuma, mely öt ország területét érinti és működtetésében az öt ország testületei együttesen vesznek részt. A bioszféra-rezervátum egyes zónáiban a természetes ökoszisztémák megőrzése, a régió ökológiailag fenntartható társadalmi és gazdasági fejlesztése, valamint az oktatás, a kutatás és a környezet állapotváltozásainak nyomon követése kapnak hangsúlyt.

tovább

Települési vízvisszatartás

A települési szinten is alkalmazható, kis léptékű természetes vízmegtartó megoldások a településket is fenyegető, vízhez kapcsolódó szélsőségeket - túl kevés vagy túl sok víz - hivatottak természetközeli és költséghatékony módon mérsékelni. Segítenek védekezni az aszályokkal, hőhullámokkal, villámárvizekkel és elöntésekkel szemben. Ezen felül rengeteg járulékos előny társulhat hozzájuk, mint például a települési zöldfelületek növelése, a vízminőség javítása, erózióvédelem, természetes élőhelyek létrehozása és megőrzése, mikroklíma-szabályozás és rekreációs lehetőségek megteremtése. Alkalmazásuk segíti a klímaváltozás megfékezését és a hatásaihoz való alkalmazkodást is.

bővebben

Mit tehetsz folyóinkért?

A folyók és vízpartok megőrzésében a lakosságnak is nagy szerepe van, saját lakókörnyezetében mindenki sokat tehet vizeink megóvásáért. A vízpartok egyre népszerűbbek, és kis odafigyeléssel állapotuk fenntartható vagy javítható. További tartalom feltöltés alatt.


Partnereink és támogatóink