Együttműködés

Az UNESCO által 2021. szeptember 15-én kihirdetett Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum a világon az első és máig egyetlen ötoldalú, azaz öt országra kiterjedő bioszféra-rezervátum. Különlegességén kívül ez adja fő erejét is, ami szerteágazó lehetőségeket teremt. Az érintett öt ország – Szlovénia, Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szerbia – más-más előzményekkel rendelkezik, más a természetvédelem, a vízügy és a turizmus tapasztalata és helyzete, mások a gazdálkodás formái és mások a helyben lakók lehetőségei. Ez a változatosság lehetőséget ad arra, hogy a jó példákat más országokban is meghonosítsuk, megosszuk egymással eredményeinket, ismereteinket, közösen lépjünk fel a bioszféra-rezervátumot érintő kérdésekben, és egységes egészként kezeljük a folyók teljes vízgyűjtőjét.