WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

A természetkárosítás mindannyiunk ügye. Tegyünk ellene!

2021-11-02

A WWF Magyarország és a TRAFFIC részvételével zajló SWiPE LIFE projekt 2021.
október végén kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a természet elleni
bűncselekményekre Európában.

A természet elleni bűncselekmények, például az illegális elejtések, mérgezések, csapdázások
és az illegális kereskedelem számos fajt veszélyeztetnek a földön. A fajok túlélésére az
élőhelyek elvesztése után a fenntarthatatlan és az illegális kereskedelem jelenti a legnagyobb
veszélyt. A vadvilágban kárt tevő illegális tevékenységek száma és hatása jelentősen
alábecsült, kevés ügy jut el bíróság elé.
A vadon élő növény- és állatfajok illegális kereskedelme elsősorban Afrikából Európán át
Ázsiába irányul, de a célországok között számos európai ország is szerepel. Ezért az európai
országoknak, köztük Magyarországnak is, fontos szerepe van a természetet károsító
bűncselekmények elleni küzdelemben.
Európa határain belül is fordulnak elő olyan természet elleni bűncselekmények, amelyek az itt
élő, őshonos fajokat veszélyeztetik. Ide tartozik például a tok- és angolnafélék illegális
kereskedelme, a medvék és farkasok orvvadászata vagy a hazánkban is komoly problémának
számító ragadozómadár-mérgezések. Ezek olyan súlyos bűncselekmények, amelyek
összehangolt fellépést igényelnek.
A kampány az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló SWiPE
Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWiPE) nevű projekt részeként fut.
A SWiPE LIFE projektről:
A SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe) LIFE projekt célja, hogy az uniós
környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés javításával és a sikeresen felderített ügyek
számának növelésével eltántorítsa a potenciális bűnelkövetőket, és ezzel hosszútávon
csökkentse a védett fajok ellen elkövetett bűncselekményeket. A projekt során a résztvevő 11
országból összegyűjtjük a védett fajok ellen elkövetett bűncselekmények tipikus eseteit,
elősegítjük az ügyészség, a rendőrség és a többi érintett bűnüldöző hatóság ismereteinek
javítását a természetvédelmi szabályok hatékonyabb betartása érdekében, valamint javítani
kívánjuk a határokon átnyúló információmegosztást, tudáscserét és a nyomozó hatóságok
közötti együttműködést. A projekt célja továbbá a védett fajokkal szemben elkövetett
bűncselekmények nemzetbiztonságra, közegészségügyre és biodiverzitásra gyakorolt
hatásainak ismertetése is. Projektünkkel abban is szeretnénk segíteni a hatóságok munkáját,
hogy az igazságszolgáltatás előtt eddig ismeretlen ügyek is sikeresen eljussanak a
bíróságokhoz, és a természetet károsító elkövetők méltó büntetésben részesüljenek.

A projekt 11 európai országban az Európai Unió LIFE programjának pénzügyi támogatásával
valósul meg, Magyarországon az Agrárminisztérium és az Amerikai Egyesült Államok
magyarországi nagykövetségének társfinanszírozásával. A projektben számos WWF iroda
(Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Olaszország,
Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna), a Fauna & Flora International, a
TRAFFIC, a Horvát Köztársaság Főügyészsége és a Horvát Igazságügyi Akadémia vesz részt.

https://stopwildlifecrime.eu/

 

Kapcsolódó hírek: