WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Hatékony hatósági fellépés a tokhalak csempészetével szemben

2019-09-20

A vadon élő veszélyezett fajok kereskedelme nem kíméli a Dunában is élő tokhalakat sem. A tokhal kaviárja Nyugat-Európában akár a 6000 eurós (közel 2 millió Ft) kilogrammonkénti árat is elérheti. A megszerezhető magas haszon reményében virágzik az orvhalászat, az illegális kereskedelem, amely gyakran a szervezett bűnözéshez köthető. Ugyanakkor az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának egyik célkitűzése, hogy a veszélyeztetett fajok - például a tokhal - önfenntartó populációkat tudjon létrehozni a Dunában 2020-ig.

A projekt célja olyan nagyobb projektek előkészítése volt, amelyek a tokhalak védelmét segítik. Ennek elérése érdekében a projekt keretén belül feltérképeztük a kaviár illegális kereskedelemi láncolatát a Duna menti régió egyes országaiban, hogy a leghatékonyabb beavatkozási pontokat beazonosíthassuk. A veszélyeztetett fajokkal szemben elkövetetett bűncselekmények felderítésében bevált gyakorlatokat összegyűjtöttük mind a Duna régióból, mind távolabbról. A projekt keretében elemeztük a Duna menti célországok jogszabályait és azok végrehajtását, hogy a jogszabályi környezet hiányosságait feltárjuk. Az innovatív, modern technológiákat alkalmazó megoldásokat is áttekintettük, amelyek segíthetik a harcot a tokhalakat érintő illegális tevékenységekkel szemben.

Mindezen összegyűjtött információk alapján több pályázat került kidolgozásra és benyújtásra például az EU LIFE programjához. 

A projekt az EU ún. „Interreg-Danube Transnational Programme, Seed Money Facility” támogatásával valósult meg. A WWF Magyarország részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Copyright Credit: © naturepl.com  / Frei / ARCO / WWF