WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Felülvizsgálat vizeink állapotáról

2014-05-21

 


Folyóvizeink és vizesélőhelyeink állapotát jelentősen befolyásolja, hogy milyen emberi beavatkozások történtek velük a múltban és milyeneket tervez a mai társadalom. A vízgazdálkodás minden országban különböző irányokat követ, de ezekhez iránymutatást és egységes keretet adnak az Európai Unió ide vonatkozó irányelvei útmutatásai. Ezek közül a Víz Keretirányelv (VKI) és az Árvíz Irányelv (ÁI) a két legfontosabb.


A VKI vizeink jó ökológiai állapotának elérését tűzi ki célként, amihez vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) elkészítése szükséges, az Árvíz Irányelv (ÁI) célja pedig az árvízkárok kockázatának csökkentése, aminek módja az árvízi kockázat kezelés (ÁKK).
A WWF Magyarország számára a VKI azért kiemelkedően fontos, mert ökológiai alapokra kívánja helyezni a vízügyi tervezést és a vízgazdálkodást. Ennek gyakorlati megvalósulása viszont nehézségekbe ütközik, aminek oka, hogy a felszíni és felszín alatti vizeinket a társadalom, az ipar és a mezőgazdaság sokrétűen használja, és a sok ellentétes érdek között az ökológiai szempontok gyakran háttérbe szorulnak.
Az egyik leginkább egyértelmű konfliktuspont ezek között az érdekek között a vízfolyások elsősorban árvízvédelmi indokokkal való szabályozása. Az elmúlt évtizedek és évszázadok folyószabályozási gyakorlata miatt a vizesélőhelyeink környezeti állapota jelentősen leromlott, olyan új problémák jelentek meg, mint a belvíz, a növekedő árvízszintek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszan tartó aszályos időszakokhoz való alkalmazkodást az árvízvédelmi töltések jelentősen megnehezítik.

A WWF Magyarország azt javasolja, hogy a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az Árvíz Irányelv minél hatékonyabb közös tervezése kezdődjön el. Ehhez össze kell hangolni a két irányelv keretében tervezett intézkedéseket, és meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a különböző érdekek összehangolhatók. Ebben a folyamatban a civil szervezetek jelentős szerepet vállalhatnak az ökológiai szempontok érvényesítése, a helyi érdekcsoportok figyelmének felhívása, véleményük összegyűjtése és becsatornázása során.
A hatékony civil szerepvállalás érdekében egy segédletet állítottunk össze és tájékoztató napot tartottunk. Az Árvíz Irányelv és a Víz Keretirányelv bevezetése során 2014-től kezdődően lesz egyre több tennivaló. Ehhez a segédleten kívül más háttéranyagokat is összeállítottunk, amik on-line változatban a wwf.hu/víz-keretiranyelv oldalon tesszük közzé.

A WWF Magyarország az árvízi irányelv bevezetése során valós rizikónak látja, hogy ökológiai szempontból tovább romlik a helyzet, gátmagasítások, gáterősítések kerülnek ismét napirendre. A kivitelezés miatt a folyók és a hozzá kapcsolódó vizesélőhelyek, galériaerdők közti kapcsolat egyre inkább megszűnik, ami a társadalom számára rövid időn belül további problémákat okoz. Az árvizekkel egyenrangú, vagy ezeknél sokkal súlyosabb problémát okozó csapadékhiányhoz és aszályhoz nem tudunk alkalmazkodni, ha árvízkor az összes lehetséges vizet levezetjük. A helyi adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdasági termelés feltételei nem javulhatnak ilyen körülmények között, és a nagyüzemi mezőgazdasági termelés további jelentős támogatási igényekkel tud csak működni.