WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Hogyan őrizzük meg vizünket? A vízháztartás helyrebillentése síkvidéken

2020-04-09

Kiszáradó Magyarország címmel készített infografikánkkal azt illusztráltuk, milyen megújuló vízkészletei vannak hazánknak, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy jobban kellene gazdálkodni ezzel a természeti értékkel. Az alábbi animációval azt mutatjuk be, hogyan is tegyük mindezt Magyarország síkvidékein. Itt ugyanis a vízmegtartó megoldások helyes alkalmazásával egyszerre kezelhetünk több problémát, ha megtaláljuk hozzá a megfelelő területet. De mik ezek a problémák?

Aszályos Alföld

A magyar Alföld nagy részére vízgazdálkodási szempontból furcsa hármas probléma jellemző. Ez a terület egyfelől az ország legaszályosabb része, azaz itt a legnagyobb az éves csapadékhiány, ami akár az évi 300 mm-t is elérheti. A Duna és a Tisza szabályozása előtt ez nem jelentett problémát, hisz a folyók áradása rendszeresen biztosította a terület vízpótlását. A folyók szabályozásával és a lecsapolócsatornák megépítésével a töltéseken kívülre került területek természetes vízutánpótlása gyakorlatilag megszűnt. Ezekből a korábban mocsarakkal, holtágakkal, vizesélőhelyekkel gazdagon tarkított tájakból jórészt intenzíven művelt mezőgazdasági területek lettek, amiket az aszály különösen erősen sújt. Az alábbi térkép azt mutatja be, hogyan oszlanak el országosan a Magyar Államkincstárnak bejelentett aszálykárok, és mekkora ezek átlagos mértéke. 

Máskor túl sok – belvíz és árvíz

Ugyanakkor ezek a korábbi árterek a mai napig az árvízzel és belvízzel leginkább érintett területek. Hogy itt fenntarthassák a művelést, rengeteg vizet kell elvezetni és szivattyúzni a belvízelvezető csatornákon. A baj csak az, hogy néhány hónappal később, nyáron ez a víz már hiányzik. Bár tavasszal előfordulhat árvíz vagy belvíz – amit gyakran „káros víznek” neveznek –, ez valójában, ha az év egészét nézzük, a az élethez és a termeléshez szükséges víztartalék. Minden cseppjére szükség van.

Forrás: Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv 2018) 

 

A vízháztartás kiegyenlítése

A hármas probléma kezelésére megoldás, ha a vízbőséggel küzdő és vízhiánnyal fenyegető időszakok közötti különbséget a vizek visszatartásával egyenlítjük ki. A kérdés csak az, hol van ehhez elég hely? A rég eltűnt vizesélőhelyek visszaállításához nem kis feladat megfelelő helyet találni egy intenzíven használt tájban, gyakran területhasználati konfliktushoz vezet, de lehetséges. 

Sok síkvidéki település határában találhatók például agyaggödrök vagy kubikgödrök. Ezek olyan ember alkotta mélyedések, ahonnan régen agyagot vagy földet termeltek ki építkezésekhez – ezek ma jórészt használaton kívüli területek. Kitűnően alkalmasak záportározásra, belvíz vagy árvizek megtartására. 

Van ezen felül Magyarországon 42.600 km belvízelvezető csatorna. Ezek az év nagy részében szárazon állnak, pedig a zsilipjeik megfelelő kezelésével vízmegtartásra is használhatók lennének. 

Végül sok olyan szántó van, amelyek az árvíz, belvíz és aszály általi veszélyeztetettségük miatt rossz termőképességűek, ezért a szántóföldi gazdálkodás itt kevésbé kifizetődő. Egyes számítások szerint 1500 km2 ilyen egykori mélyártéri terület található csak a Tisza mentén, melyek alkalmasak lehetnek vízvisszatartásra. Ha ezeknek egy részét visszaalakítanánk vizesélőhellyé, az képes lenne csökkenteni a nyári vízhiányt.

Ezeket a vízmegtartó megoldásokat teszteljük kis léptékben öt magyarországi kistelepülés önkormányzatával és a Belügyminisztériummal közösen, egy 2017-ben indult LIFE projektben. A mintaterületekről bővebben itt olvashatsz: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu. Az alábbi animáció a LIFE-MICACC projekt támogatásával készült.

 

Járulékos előnyök – vizesélőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatásai

A vizesélőhelyek kialakítása nem csak vízgazdálkodási szempontból fontos, rengeteg egyéb járulékos előnyük van. Párolgás útján hűtik a helyi mikroklímát, enyhítik a nyári hőhullámok hatását, élőhelyet biztosítanak veszélyeztetett édesvízi fajoknak vagy teret adnak horgászathoz, strandoláshoz, kikapcsolódáshoz a helyi lakosok számára.