WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Remény a folyóknak

2013-06-20

vízerőműVízerőmű fejlesztések által érinthetetlen, exkluzív zónák kijelölése előtt állnak a Duna vízgyűjtő országai. A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság ülésén tegnap olyan javaslatot fogadtak el, mely szerint valamennyi Duna menti országban ki kell jelölni azokat a folyószakaszokat, ahol a jövőben semmilyen körülmények között nem jöhet szóba vízerőmű felépítése.

A hegy- és síkvidéki folyók mentén a Duna vízgyűjtő valamennyi országában vannak jelentős természetvédelmi értékkel rendelkező területek, melyek közül korábban számos megsérült, vagy eltűnt az átgondolatlan vízerőmű építések miatt. Az exkluzív státusz azt a célt szolgálja, hogy a Duna és mellékfolyói mentén jelentős természeti értékkel rendelkező folyószakaszok kapjanak olyan besorolást, amit ez a veszély fenyeget. A folyószakaszok kijelölését elsősorban az ökológiai állapot és a természetvédelmi státusz alapján kell megtenni.

A javaslat előterjesztésében döntő szerepet vállalt a WWF, amit az indokolt, hogy a Duna vízgyűjtőjének hegyvidéki területein, az Alpokban, a Kárpátokban és a Balkán-hegyvidéken nagyon intenzív vízerőmű-építési tervezés kezdődött az elmúlt években. A szabad folyású folyók állapotának megőrzése és a természeti értékek sérülékenysége egyaránt indokolja a kiemelt státusz létjogosultságát. Ezt megerősíti, hogy a vízerőmű-építések jelentősen befolyásolják az adott folyók mentén élők megélhetési feltételeit, és beszűkítik az ökoturizmust, a rekreációs lehetőségeket, tehát a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartó lehetőségeket.

DunaA WWF más civil szervezetekkel közösen előremutatónak tartja, hogy a tervezési alapelvekről szóló, a Duna vízgyűjtő 14 országára érvényes most elfogadott ’Útmutató’ tartalmazza az exkluzív folyószakaszok kijelölését, ami más területeken, például az Alpok országaiban már bizonyította, hogy jól alkalmazható a gyakorlatban.

A WWF szerint az alapelveket mielőbb át kell ültetni a gyakorlatba, hogy megelőzhetők legyenek a vízerőmű-építések miatt előidézett visszafordíthatatlan károkat okozó környezetkárosítások. A zónák kijelölésében az Duna menti országok rendelkeznek a megfelelő tudással, valamint tapasztalattal, és most már az ’Útmutató’ is rendelkezésre áll. A WWF úgy látja, hogy ezzel a lépéssel nem szűnnek meg teljes mértékben a vízerőművek káros hatásai, de a természeti értékekre káros hatások kockázata csökkenthető. Az ’Útmutató’ akkor hozhat a gyakorlatban is eredményt, ha az exklúzív zónák kijelölése során vegyék megfelelő módon figyelembe a folyók menti védelemre szoruló természeti és kulturális értékeket.