2017-2019

A Tisza vízgyűjtő országainak bevonásával 2017 tavaszától 2019 őszéig tartott a Tisza nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodási tervének felülvizsgálatára létrehozott projekt. A 2,5 éves munka keretében a Vízgyűjtő-gazdálkodási és az Árvízi Kockázatkezelési Tervezés összehangolását vállalták a partnerek, szem előtt tartva, hogy a Tisza vízgyűjtőn lévő víztestek ökológiai állapota javuljon. Az 5 érintett országból 17 partner csatlakozott, köztük a WWF Magyarország. A projekt keretében az egyik legnagyobb újdonság volt, hogy a partnerségben nem részt vevők véleménye és javaslatai is beépülhettek a tervezésbe. A mély szakmai háttér mellett az érintettek véleményének megismerése és bevonásuk tervezési folyamatba olyan feladat, amelyet korábban nemzetközi szinten a Tisza mentén nem végeztek el. Ebben a JOINTISZA projekt nagy előrelépést hozott.

A projekt neve, a Közös Tisza utal arra, hogy a folyó menti valamennyi ország bekapcsolódott a munkába, de arra is, hogy a vízgazdálkodási és árvízvédelmi problémák kezelésére olyan intézkedéseket kell találni, melyek a társadalmi, gazdasági és természetvédelmi szempontokat egyaránt mérlegelik. A WWF Magyarország a projektben a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítőinek ismereteit bővítette arról, hogy az érintettek bevonása miért fontos az olyan összetett tervezési folyamatba mint a vízgyűjtő-gazdálkodás és az árvízi kockázatkezelés. Ezt a feladatot a gyakorlatban alkalmazható eszközök demonstrálásával egészítettük ki. A megfelelő módszerek alkalmazása segít abban, hogy a Tisza és a hozzá kapcsolódó mellékfolyók és vizesélőhelyek állapotának javítására minél többek által elfogadott és támogatott megoldások szülessenek.

A nemzetközi porond jó lehetőséget biztosított arra, hogy az országok saját teljesítményüket a többi Tisza országgal összehasonlítva lássák. Ez pozitívan hathatott azokra a feladatokra, melyekben egy-egy országnak elmaradása volt. Magyarországnak leginkább azt szükséges előtérbe helyezni, hogy a folyószabályozások miatt jelentősen megváltozott a folyó környezete és a vizesélőhelyek állapota. A víztöbblet és a vízhiány rendszeres nehézségeket okoz, ami a vízgazdálkodás átalakítására kell hogy ösztönözzön. Minél több, víz befogadására alkalmas területet lehet kialakítani a szántóföldi művelésre alkalmatlan területeken az árvízvédelmi töltéseken kívül. Ez csillapítja az árvíz és az aszály okozta nehézségeket.

Szintén sokat kell tenni az árvízvédelmi töltések között elburjánzó invazív növények visszaszorítása érdekében. Olyan gyakorlatok bevezetésére van szükség, mely a földhasználat átalakításával, helyi közösségek számára megélhetést nyújtó programokkal szorítja vissza az invazívok terjedését, ugyanakkor megőrzi a mára megfogyatkozott különösen értékes ártéri élőhelyeket. A WWF Magyarország Tiszatarjánban indított munkája erre eredményes megoldást kínáló lehetőség.

A WWF szerint a Tisza menti országoknak nagy elvárásokat kell célul kitűznie annak érdekében, hogy a Tisza és a kapcsolódó vizesélőhelyek állapota javulásnak induljon. Minél több teret kell biztosítani a folyóknak és át kell alakítani a természeti erőforrásokra, elsősorban a vízre káros területhasználatokat. Szintén átalakításra érdemes a mezőgazdasági támogatási rendszer. Olyan mechanizmusokat kell indítani, melyek sokkal jobban ösztönözik a vízvisszatartást és a víz jelenlétét kedvelő tájhasználatot.

További információk: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza

Fenti tevékenységek a JOINTISZA projekt részeként az Európai Unió társfinanszírozásával (ERDF/IPA) valósulnak meg.

Projektkód: DTP1-152-2.1