Települési klímastratégiák

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése

Az egyik legnépszerűbb téma napjainkban a karbonkibocsátás csökkentése. A klímastratégiák zászlajára is ezt a célt tűzték ki legelőször, azonban az elméleti tervezést sok esetben nem követi a gyakorlati megvalósítás. Egy igazán hasznos települési klímastratégia a helyi döntéshozók sorvezetője és legfőbb támasza lehet. Nemcsak a megújuló alapú energiatermelésre fókuszál, hanem előtérbe helyezi az energiahatékonyság növelését, valamint a tudatos és takarékos energiafelhasználás elterjesztését is. Továbbá elemzi és számbaveszi a különböző energiaszektorok közötti szinergiákat.

Energiaszegénység

A 21. század egyik legértékesebb kincse az energia. Mindennapi életünk el sem képzelhető energiaszolgáltatások igénybevétele nélkül – ilyen például az áram, a távhő, a földgáz, vagy az üzemanyagok. Az energiához való hozzáférés viszont sokaknak okoz problémát. Otthonaink fűtése, elektromos eszközeinek használata a szárnyaló energiaárak és a fosszilis energiahordozóktól való függőség miatt már korántsem evidens. A problémának pedig számos kísérő jelensége van, például a helytelen tüzelésből fakadó légszennyezés. A települési klímastratégiákban ezért egyre nagyobb szerepet kap az energiaszegénység elleni küzdelem. A probléma feltérképezésével és nyomon követésével, jól megtervezett intézkedésekkel és a közösség összefogásával az energiaszegénység kockázata jelentősen mérsékelhető. Ami nem csak a racionálisabb energiafelhasználást segíti elő, de komfortosabb otthonokat és tisztább, élhetőbb környezetet is eredményezhet.

Klímaalkalmazkodás

A klímastratégiák egyik legfontosabb részét képezi annak feltárása, hogy az adott település milyen mértékben van kitéve a klímaváltozás negatív hatásainak és mennyire sérülékeny azokkal szemben, illetve milyen az alkalmazkodási potenciálja. A cél az, hogy a települések a jövőbeli fejlesztéseik előtt figyelembe vegyék a helyi adottságokat és természeti értékeket. A tervezés és az intézkedések megvalósítása során is nagy gondot kell fordítani arra, hogy a lehető legtöbb természetes élőhelyet megőrizzék és/vagy újakat hozzanak létre. A leggyakoribb ilyen jellegű beavatkozások a csapadékvíz kezelését és a zöldfelületek fejlesztését érintik. A hirtelen lezúduló víz megfelelő kezelése és megtartása kulcskérdés, hiszen sok esetben az esőt aszályos, hosszan elhúzódó száraz periódusok követik.

Közösségi kezdeményezések

Településeink jelentik társadalmunk önszerveződésének alapját. Minden nagyobb kihívás megoldásához közösségi összefogásra volt szükség a történelem során. Most itt az idő, hogy a települések kezükbe vegyék saját sorsukat, és a közösség aktív bevonásával helyi megújuló erőforrásaikból állítsák elő a szükséges energiát, saját elképzeléseik alapján formálják és tegyék ellenállóbbá a klímaváltozással szemben lakókörnyezetüket.