2017-2019

A LENA projekt legfőbb célja volt a védett természeti területek megőrzésére, fenntartható használatára irányuló közös és integrált szemlélet erősítése az érintett szakpolitikák területén – elsősorban a Dunához és mellékfolyóihoz kapcsolódó Natura 2000 területeken –, továbbá új jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése a természeti erőforrásokon alapuló gazdasági szektorokban.

A WWF Magyarország és a TRAFFIC a „LENA – Helyi Gazdaság és Természetvédelem a Duna Régióban” című, INTERREG projektet hét dunai ország 12 partnerével (Bulgária, Németország, Magyarország, Horvátország, Románia, Szerbia és Szlovénia), és 11 védett területtel együttműködve valósította meg.

A WWF és a TRAFFIC által vezetett LENA projektrész célja a már bevált „FairWild” szabvány használata volt a kereskedelmi céllal gyűjtött gyógynövények jobb erőforrás-kezelése, és ezáltal a természet védelme érdekében. Mindez hozzájárulhatott az érintett helyi közösségek megélhetési forrásainak fejlesztéséhez. A gyűjtők fenntartható termelési technikákkal és a tisztességes kereskedelmi követelmények alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésével a projekt hosszú távú előnyöket teremthetett.

További információ: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/LENA

A projekt hivatalos honlapja
A projekt Facebook oldala

Projektkód: DTP1-189-2.1