WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Egyéb WWF kiadványok

 

 

 

Az Ó-Dráva ökológiai alapállapot felmérése - szakmai jelentés

Készült az első LIFE+ alap által támogatott magyar-horvát közös projekt keretében.


Letölt »

 

Faóriások a Normafán – A WWF Magyarország felmérése a budapesti Normafa környékén található jelentős méretű fákról

Kiadványunkkal a Normafa természeti, táji értékeiből szeretnénk ízelítőt adni. Központi szerepet kapnak benne az erdők idős fái, valamint a hozzájuk kapcsolódó élővilág. Tanulmányunk semmiképp nem tekinthető alapos, természetrajzi és helytörténeti ismertetőnek. Célunk, hogy újra felkeltsük sokak érdeklődését e különleges táj természeti, helytörténeti értékeivel kapcsolatban, kiemelve egy olyan szempontot – a természetes, idős erdők esztétikai, ökológiai értékeit –, amelyekre eddig kevesebb figyelem jutott.


Letölt »

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13