2020-2022

A lifelineMDD projektben Magyarországról, Ausztriából, Horvátországból, Szerbiából és Szlovéniából összesen 17 partner dolgozott együtt a területen az ökológiai folytonosság védelme és helyreállítása érdekében 2020 júliusa és 2022 decembere között. A folyószabályozások és duzzasztások következtében a vízrendszer folytonossága ugyanis jelentősen sérült, és a helyreállítás csak ágazatok közötti és határon átnyúló együttműködések révén lehet hatékony.
A projekt ideje alatt, 2021. szeptember 15-én az UNESCO kihirdette a világ első 5 országra kiterjedő bioszféra-rezervátumát a Mura–Dráva–Duna területén Szlovéniától Ausztrián, Horvátországon és Magyarországon át egészen a Duna szerbiai szakaszáig. Az Ötoldalú Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum létrejötte lehetőséget teremt a projekt eredményeinek mind szélesebb körű hasznosítására és a megkezdett munka folytatására.

A projekt keretében – klasszikus és környezeti DNS-kimutatásán alapuló módszerekkel elemezve – 66 halfajt találtak a Murában és a Drávában, ami a vizsgált folyók hidromorfológiai változatosságának köszönhető. Emellett viszont azt is megállapították, hogy a vízerőművek alatti, gyors vízszintingadozásoknak kitett szakaszokon a fiatal egyedek hiányoznak.
Az élőlények mellett a folyók életében elengedhetetlen fontosságú hordalékot is több különböző módszerrel vizsgálták. Egy fontos tanulmány például a hazai Dráva-szakaszon tapasztalható medersüllyedés okait tárja fel, egy másik jelentés pedig a megoldási lehetőségeket vizsgálja; ezeknek angol nyelvű verziója is elkészült, amit mind a projektpartnerek, mind a régióban dolgozó különböző ágazati szereplők megismerhettek, hogy munkájuk során hasznosítani tudják.
További tanulmányok vizsgálták a hordalék szállítását, az erőművek csúcsra járatásának hatásait, a klímaváltozás folyami ökoszisztémákra gyakorolt következményeit, a folyószabályozási műtárgyak történetét és a természetes állapotban lévő folyószakaszokat jelző indikátorfajok – vagyis egy adott élőhely állapotát, változását tükröző fajok – szerepét.
A folyók újjáélesztésének tapasztalatait összegzi és lehetőségeit ismerteti az angol és magyar nyelven elkészült Folyó-helyreállítási eszköztár, melynek üzenetét és a projekt további eredményeit kétoldalú találkozókon ismerhették meg a hazai vízügyi szektorban dolgozók. A kiadvány olyan, tapasztalatokon alapuló vízmérnöki beavatkozásokat ismertet, amelyek segítenek a folyók felborult hordalékháztartásának helyreállításában. Bemutatja többek között a folyómeder szélesítésének, vezérárok kialakításának és az ártér süllyesztésének előnyös hatásait, a szakadópartok jelentőségét, és felhívja a figyelmet a folyók kezelése során a teljes vízgyűjtőterületre kiterjedő megközelítés fontosságára.
Az ágazatok közti kommunikáció és együttműködés erősítése érdekében három hazai egyetem hallgatói és oktatói vehettek részt olyan Dráva menti terepgyakorlatokon, ahol megvalósult élőhely-helyreállítások eredményein keresztül ismerhették meg a gyakorlati megvalósítás lépéseit, nehézségeit és a hatások utókövetésének lehetőségeit.
Fontos, hogy az emberek tisztában legyenek az élő folyók és a természetes hordalékegyensúly nélkülözhetetlen szerepével, ezért mintegy 60 fő környezeti nevelői képzéseken vehetett részt – ők munkájuk során vagy saját környezetükben továbbadhatják a megszerzett ismereteket, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Ezt segítette a projekt keretében magyar nyelven is elkészült Élő folyók képzési kézikönyv.
Önkéntesakciók során 4 gyerektáborban készítettek a fiatalok többek között széncinegék, mezei verebek és csuszkák számára alkalmas ún. B-típusú madárodúkat, melyek az ezeket készítő gyerekek iskoláiban, lakókörnyezetében és odúhiányos nemzeti parki területeken kaptak helyet. Az önkéntes munka mellett a gyerekek megismerkedhettek a vizek és vízpartok jellemző állataival és a környék élőhelyeivel.
A lifelineMDD projektet a Duna Transznacionális Program támogatja és 12 partner részvételével zaljik. A projekt teljes költségvetése 2,987,829 euro, és másfél évig zajlik.

A projekt partnerei:

WWF Ausztria
BOKU, Bécsi Természettudományi Egyetem, Ausztria
Regionális Fejlesztési Ügynökség, Stájerország, Ausztria
Stájerország Tartományának Vízgazdálkodási és Fenntarthatósági Osztálya
Szlovén Természetvédelmi Hivatal
Velika Polana Önkormányzata, Szlovénia
Varazdin megye Természetvédelmi Hivatala, Horvátország
WWF Adria (Horvátország)
WWF Adria (Szerbia)
WWF Magyarország
Vajdasági Természetvédelmi hivatal, Szerbia,
Pongrad Vízgazdálkodási Vállalkozás, Szlovénia
A lifelineMDD projekt a Duna Transznacionális Program keretében valósult meg, az EU társfinanszírozásban (ERDF, IPA alapok)
A DTP 3-308-2.3, lifelineMDD projekt futamideje: 2020. július 1. – 2022. december 31.
A projekt összköltségvetése: 2 987 789 euró
ERDF támogatás: 2 277 239 euró
IPA támogatás: 262 382 euró

További információk: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lifelinemdd

Kövesd te is a lifelinMDD projektet Facebook-on (#lifelineMDD) vagy Instagram-on.