A lifelineMDD projekt keretében 2020 júliusa óta természetvédelmi intézmények, vízügyi kezelők, kutatóintézetek és civil szervezetek dolgoznak azon, hogy javuljon a Mura, Dráva és Duna folyók és azok környezetének természeti állapota és egyre több lehetőség adódjon az ehhez szükséges együttműködésekre.

A Dráva, a Mura és a Duna mellett 5 ország területére kiterjedő bioszféra-rezervátum létrehozásán dolgoznak az érintett felek. Az öt ország együttes nevezését 2020 áprilisában nyújtotta be Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia az UNESCO-hoz.

A 3 folyó mentén sok közös munka zajlott korábban a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén dolgozó intézmények részvételével. A legújabb együttműködés a lifelineMDD nevű projekt keretében indult el 2020 júliusában. A partnerek az érintett országokban dolgozó természetvédelmi intézmények, vízügyi kezelők, kutatóintézetek és civil szervezetek. A projekt célja, hogy javuljon a három folyó és azok környezetének természeti állapota és egyre több lehetőség adódjon az ehhez szükséges együttműködésekre.

A munka tartalmaz tudományos feladatokat, szemléletformáló, oktató és terepi megvalósítású programokat, valamint stratégiai dokumentumok összeállítását. A tudományos munkák célja, hogy összegyűjtsék a rendelkezésre álló ismereteket a madaras és halas élőhelyekről, az általános természeti állapotról és a folyók hordalékháztartásáról. A korábbi felmérések, adatok és megfigyelések összegzése ezeken a szakterületeken fontos kiindulási alap a szükséges feladatok megállapításához.

A projektben oktatási anyagok készülnek a vízfolyásokról, melyeket a három folyó menti ország oktatói fognak megismerni és felhasználni a projekt alatt és annak lezárását követően.  Terepi munkák végrehajtására is lesz lehetőség, melyeket önkéntesek bevonásával fognak végrehajtani, ami elősegíti, hogy a kívülállók is megismerjék a Drávát, a Murát és a Dunát, és az őket övező vízparti környezetet. Három kiválasztott helyszínen pedig olyan terepi munkák zajlanak majd, melyeket a projekt partnerei részleteiben végigkövetnek. Ezekből a példákból tanulva további helyszínek kiválasztása kezdődhet meg és további együttműködések indulhatnak.

A projekt egyik kulcsüzenete, hogy a folyókkal és a természeti állapot kezelésével foglalkozó intézmények, kutatók és civil szervezetek együttműködése fejlődjön és továbbhaladjon.  A határokon átnyúló lehetőségeket ragadják meg az érintettek és legyen gyakori a tapasztalatcsere.

A lifelineMDD projektet a Duna Transznacionális Program támogatja és 12 partner részvételével zaljik. A projekt teljes költségvetése 2,987,829 euro, és másfél évig zajlik.

A projekt partnerei:

WWF Ausztria

BOKU, Bécsi Természettudományi Egyetem, Ausztria

Regionális Fejlesztési Ügynökség, Stájerország, Ausztria

Stájerország Tartományának Vízgazdálkodási és Fenntarthatósági Osztálya

Szlovén Természetvédelmi Hivatal

Velika Polana Önkormányzata, Szlovénia

Varazdin megye Természetvédelmi Hivatala, Horvátország

WWF Adria (Horvátország)

WWF Adria (Szerbia)

WWF Magyarország

Vajdasági Természetvédelmi hivatal, Szerbia,

Pongrad Vízgazdálkodási Vállalkozás, Szlovénia

Kövesd te is a lifelinMDD projektet Facebook-on (#lifelineMDD) vagy Instagram-on.

A lifelineMDD projekt a Duna Transznacionális Program keretében valósul meg, az EU társfinanszírozásban (ERDF, IPA alapok)

A DTP 3-308-2.3, lifelineMDD projekt futamideje: 2020. július 1. – 2022. december 31.

A projekt összköltségvetése: 2 987 789 euró

ERDF támogatás: 2 277 239 euró

IPA támogatás: 262 382 euró