WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Projektjeink

CEESEU

A WWF Magyarország egyik fontos célja segíteni a közép- és kelet-európai térség településeit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és a klímabarát működés megvalósításában. A CEESEU (Közép- és Kelet-Európai Fenntartható Energia Hálózat ) projektben két vidéki város példáján keresztül mutatjuk be a teljes folyamatot a klímastratégia elkészítésétől a megvalósításhoz szükséges források megszerzésén át az elért eredmények értékeléséig.

Tovább »

BIOSCREEN CEE

A „Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE” (BIOSCREEN CEE, magyar fordítása „Biomassza fenntarthatósági kritériumok a megújuló energiaforrásokért Kelet-Közép Európában”) c. projekt a szilárd biomassza fenntarthatósági kérdéseit vizsgálja három országban: Bulgáriában, Magyarországon és Romániában.

Tovább »

 

SWiPE LIFE (2020-2023)

A SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe) LIFE projekt célja, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés javításával és a sikeresen felderített ügyek számának növelésével eltántorítsa a potenciális bűnelkövetőket, és ezzel hosszútávon csökkentse a védett fajok ellen elkövetett bűncselekményeket.

Tovább »

CLIMAFORCEE LIFE

A WWF Magyarország projekt partnerként kiemelkedő figyelmet kíván szentelni a klímaváltozás erdőkben jelentkező hatásainak természetközeli kezelésére, olyan erdőgazdálkodási eszközrendszerek, módszerek bemutatására, terjesztésére, amik egyaránt erősítik az erdők ellenálló képességét, és megőrzik, növelik az erdők biológiai sokféleségét, természeti értékeit. Ezeket a célkitűzéseket a nemzetközi projekt konzorciumot koordináló szlovák WWF mellett a bolgár, román és a magyar WWF iroda, erdőgazdálkodók, őket képviselő civil szervezetek, Magyarországon a Magán Erdőgazdálkodók Országos Szövetsége, valamint a Cseh Természettudomány Egyetem alkotják.

Tovább »

 

WISEDRAVALIFE

Eszményképünk az újra szabadon áramló folyó, és az általa táplált életközösségek változatos
rendszere a Dráva közös, több mint 200 km hosszú horvát-magyar szakaszán. Más nagy folyóinkkal
összehasonlítva, ez a folyószakasz még kevésbé szabályozott, magán viseli a természetesen áramló
folyók egyes vonásait, ezért nagyon alkalmas a helyreállításra.

Tovább »

LIFE4Oak Forests

A projekt célja az intenzív emberi használat következtében lecsökkent biodiverzitású tölgyes erdők regenerációjának elősegítése, valamint a változatos erdőszerkezet, az őshonos fafajösszetétel, és a mikroélőhelyek helyreállítása.

Tovább »

 

EUROLARGECARNIVORES

A 2017 végén indult projekt elsődleges célja, hogy a nagyragadozókkal foglalkozó különböző érdekcsoportok – többek között állattartók, vadászok, természetvédelmi szakemberek, természetjárók és döntéshozók – közti kommunikációt elősegítse.

Tovább »

Danube Floodplain

A Danube Floodplain projekt célja az árvízkockázat csökkentése a Duna vízgyűjtőn lévő árterületek
helyreállításának vizsgálatával. A projekt 18 résztvevővel és 4 stratégiai partnerrel a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretén belül, az Interreg Europe támogatásával valósul meg.

Tovább »

 

Természetes vízvisszatartás Magyarországon

A LIFE MICACC projekt keretében a klímaváltozás hazai hatásaira készítjük fel az ország legsérülékenyebb településeit. Öt, különböző vízgazdálkodási problémával küzdő települést tervezünk ellenállóbbá tenni öt különféle zöld infrastrukturális beruházáson keresztül.

Tovább »

LENA – Helyi Gazdaság és Természetvédelem a Duna Régióban

A LENA projekt legfőbb célja a védett természeti területek megőrzésére, fenntartható használatára irányuló közös és integrált szemlélet erősítése az érintett szakpolitikák területén, továbbá új jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése a természeti erőforrásokon alapuló gazdasági szektorokban.

Tovább »

 

 

1 2 3