WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Turjánvidék - az Alföld rejtett kincse

Európai uniós program a Turjánvidék megőrzéséért. A vizenyős, süppedékes, nehezen járható növényzetet nevezzük turjánosnak, amelyről az egész vidék, és a Natura 2000 terület is a nevét kapta. A program az Európai Unió LIFE-Természet pénzügyi alapjának köszönhetően indulhatott el, melynek célja mintaértékű természetvédelmi kezelés megvalósítása.

Európai uniós program a Turjánvidék megőrzéséért. A vizenyős, süppedékes, nehezen járható növényzetet nevezzük turjánosnak, amelyről az egész vidék, és a Natura 2000 terület is a nevét kapta. A program az Európai Unió LIFE-Természet pénzügyi alapjának köszönhetően indulhatott el, melynek célja mintaértékű természetvédelmi kezelés megvalósítása. A Natura 2000 hálózat olyan értékes élőhelyek és fajok védelmét segíti elő, melyek az Európai Unióban veszélyeztetettek, ritkák, vagy jellemzőek Európa természeti képére.

A Turjánvidék LIFE program két területtel foglalkozik. Az egyik a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület, amely már csaknem 50 éve, 1965 óta országos védelem alatt áll. A másik a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér, amely hazánk egyik legnagyobb aktív katonai lőtere. Itt található Közép-Magyarország legnagyobb összefüggő vizes és homoki élőhely-rendszere. Sok olyan faj él itt, amely csak a Kárpát-medencére jellemző, így védelme a mi feladatunk. Ilyen például a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), hazánk és Európa egyik legveszélyeztetettebb gerinces állata. A Táborfalvai lőtéren fordul elő a bennszülött homoki nőszirom (Iris arenaria) és a magyar futrinka (Carabus hungaricus) nevű futóbogár faj legnagyobb hazai állománya is.

Tovább a projekt honlapjára