WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

WISEDRAVALIFE

Eszményképünk az újra szabadon áramló folyó, és az általa táplált életközösségek változatos
rendszere a Dráva közös, több mint 200 km hosszú horvát-magyar szakaszán. Más nagy folyóinkkal
összehasonlítva, ez a folyószakasz még kevésbé szabályozott, magán viseli a természetesen áramló
folyók egyes vonásait, ezért nagyon alkalmas a helyreállításra.

A pályázatban felvállalt feladatokat egységesen a Drávához kötődő, a tájban dolgozó különböző
csoportok részvételével és összefogásával valósítjuk meg. A vízügyi, természetvédelmi, és erdészeti ágazatok szempontjait és szaktudását a közös cél érdekében összehangoló munkamódszer a WISEDRAVALIFE pályázat egyik alapja.


A műtárgyakkal felgyorsított folyású Drávát és életközösségeit sújtó egyik legnagyobb gond a
mederszint süllyedése, a meder bevágódása. A pályázatban széleskörű adatgyűjtésen alapuló
modellezéssel vizsgáljuk meg a medersüllyedés okait, és megállításának, visszafordításának, hatásai csökkentésének lehetséges módszereit.

Ezen eredmények alapján elkezdjük a Dráva helyreállítását is: a Dráva főmedrében egyes szabályozó műtárgyakat (pl. parti kövezések és „sarkantyúk”) módosítunk vagy el is bontunk. A Dráva egy kiválasztott holtágát életre keltjük, visszakötjük a Dráva áramlási rendszerébe. A Dráva főágától kissé távolabb eső Lankóci-erdőben pedig fenékküszöbökkel tartjuk meg a vizet.


A WISEDRAVALIFE pályázat nagyon fontos eredményei lesznek azok a tanulmányok, állásfoglalások, tananyagok, amelyekre alapozva a Dráva visszavadítását célzó további projektek épülhetnek. Szándékaink szerint ezen dokumentumok a vízügyi és természetvédelmi tervezési folyamatokban isfontos hivatkozási alapot fognak jelenteni.


További információk: wwf.hu/wisedrava