Élőhelyek helyreállítása – Természetes vízmegtartó megoldások


Élő Folyók - Duna programWWF program a Budapest vonzáskörzetében lévő ártéri élőhelyekre

Jelentős beépítettséggel rendelkező városainkban a különböző vizek, vizes élőhelyek olyan zöld szigetekként jelennek meg, amelyek nemcsak változatosabb városképet, számos rekreációs és sportlehetőséget, hanem városi hőszigetet enyhítő hatást is biztosítanak.

A településközeli régiók módosult klímaviszonyait a vízminőség romlása, valamint a vízmennyiség csökkenését az ökológiai hálózatok integritása, a terület közelében élők, illetve az idelátogató emberek is megsínylik. Azonban nagy igény jelentkezik ezeknek a víztesteknek a jó állapotban való megőrzésére, illetve fejlesztésére, mivel a nyári hőségben jelentős hűtő hatást biztosíthatnak, hozzájárulhatnak a települések közel-természetes ökoszisztémáinak megőrzéséhez, valamint rekreációs és egyéb hasznosításuk sem elhanyagolható.

A WWF Duna programjának célkitűzése, hogy a Duna ökológiai állapota nem romlik és a Duna mellett élők megismerik a folyó és környezete értékeit. Az embereket közelebb kell hozni a Dunához és olyan helyszíneket kell találni, ahol helyi lakosság saját lakóhelye közelében tudja megismerni a folyót.

Lehetőséget teremtünk arra, hogy Dunát a terepen megismerjék, aktívan bekapcsoljuk az embereket a terepi munkába és felhasználjuk az ismeretterjesztésben rejlő lehetőségeket. Az eredmény tudatos és a Dunát szerető lakosság, akik felelősséget éreznek a folyóért és környezetéért.

A célok megvalósításában kulcsfontosságú, hogy együtt dolgozzunk a területeket ismerő és használó helyi közösségekkel. Rajtuk kívül az együttműködést szoros partnerségben kívánjuk megvalósítani a területek kezelőivel, az önkormányzatokkal, a nemzeti park igazgatósággal és a vízügyi igazgatósággal. A terepen szükséges és lehetséges munkák megtervezéséhez és kivitelezéséhez az itteni szakemberek ismereteire van szükség, és ezzel a közös munkával tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki szempontjából eredményesek.

Miért érdemes az önkormányzatoknak összefogni velünk?

 • Mintaprojekt kialakításának lehetősége és végrehajtása
 • Az ártér rendezése, természeti és társadalmi vonatkozásban
 • Az ártér vonzó célpont a lakosok számára, élő város-folyó kapcsolat
 • Tágabb célközönség számára is ismertté válik, a lakosság széles csoportjai érhetők el

Tervezett akciók és eredmények

1.) Természetvédelmi tevékenységek a terepen: ezek célja megismertetni a célcsoportokkal, hogy miről szól a terepi természetvédelmi munka; akciók önkéntesek, lakosság bevonásával és terepi szakemberek részvételével

 • Inváziós növényfajok visszaszorítása
 • Az ártéri erdő természetességének javítása
 • Madárvilág fészkelésének segítése:
 • Fenntartási munkák természetes megoldásokkal:

2.) Környezetvédelmi tevékenységek: ezek célja megismertetni a célcsoportokkal a területen környezetvédelmi vonatkozásban szóbajövő tevékenységeket; akciók önkéntesek, lakosság bevonásával és terepi szakemberek részvételével

 • Szemétszedési akciók (gyűjtés, szelektálás, analízis)
 • Tematikus bemutató akciók iskolás csoportoknak az „Iskolaóra sorozat” terepi részeként v. szakkör formájában

3.) Ismeretterjesztés, kommunikáció: A környezet- és természetvédelmi kérdésekre fogékonnyá tevő, tapasztalat-alapú akciók kivitelezése iskolások és a helyi lakosság számára, terepi és online programokkal.

 • Bemutató jellegű akciók: természet-, környezetvédelemhez, erdő- és folyódinamikához, tájtörténethez kapcsolódó tevékenységek, amelyek komplex képet adnak a folyókról és környezetükről.

4.) Nyilvánosság elérés fejlesztése, „vonzóvá tétel”

 • pihenőhelyek
 • a talajon lévő holtfák jelenléte kulcsfontosságú a jó állapotú erdőkben. A látogatók számára ez néhol baleseti kockázatot okozhat, de ez kellő körültekintéssel megelőzhető; látogatási tanácsok/szabályok összeállítása javasolt és eredményre vezet;
 • irányító táblák elhelyezése
 • a meglévő tanösvények színesítése (csoportok, vezetett túrák, interaktívabbá tétel)
 • fenntartható turizmus gyakorlati erősítése (pl. autós megközelítés csökkentése)

Ha önkormányzatként vagy civil szervezetként szeretnél együtt dolgozni velünk, vagy csak érdeklődsz a megoldásaink iránt, add meg adataidat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot!