Faóriások a Normafán

Kiadványunkkal a Normafa természeti, táji értékeiből szeretnénk ízelítőt adni. Központi szerepet kapnak benne az erdők idős fái, valamint a hozzájuk kapcsolódó élővilág. Tanulmányunk semmiképp nem tekinthető alapos, természetrajzi és helytörténeti ismertetőnek. Célunk, hogy újra felkeltsük sokak érdeklődését e különleges táj természeti, helytörténeti értékeivel kapcsolatban, kiemelve egy olyan szempontot – a természetes, idős erdők esztétikai, ökológiai értékeit –, amelyekre eddig kevesebb figyelem jutott.