Írásbeli észrevételek az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmét megalapozó környezetvédelmi hatósági eljárás tárgyában

A WWF Magyarország nem ért egyet a Hajógyári-szigeten tervezett beruházással.
Tárgyi árvízvédelmi fejlesztés közel 3 hektár magas természeti értékű ártéri erdő és az ahhoz kötődő védett fajok élőhelyének pusztulását, továbbá a fennmaradó ártéri erdőterületek, a partmenti vízi élőhelyek és a közpark zöldfelületének degradációját okozza.
Az árvízvédelmi fejlesztés indokolatlan és túlméretezett. A sziget nagyobbik részére jellemző közparki funkció az időszakos elöntéssel összeegyeztethető, a beruházás megtérülése a hatásvizsgálat szerint is 130 év felett van.
Az árvízvédelmi beruházás a Duna árterének további csökkenéséhez vezet, mely Budapest térségében az árvízi kockázatot 7-10 cm-el növeli. A többletkockázat a hatásvizsgálat szerint nem kompenzálható.
A beruházás szembemegy a klímavédelmi és biodiverzitás védelmi stratégiákkal, rontja a terület szén-dioxid elnyelését, az árvízkockázat növelésével és a sziget kiszárításával csökkenti a klíma alkalmazkodási képességet, továbbá rontja a zöldfelületek természetességi állapotát és az élhető városi környezetet.