WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Átláthatóság

Kuratórium

A WWF Magyarország kuratóriumának elnöke: Andreas Beckmann, Csáki Roland és Szomolányi Katalin. 

Kuratóriumi ülések

A WWF Magyarország része a WWF nemzetközi hálózatának, különösen pedig a WWF Közép-Kelet Európai Regionális irodájának, mely felé részletes szakmai és pénzügyi beszámolókat készít. Ennek következtében Alapítványunk kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai részben külhoni állampolgárok, akik személyes megjelenésük akadályoztatása esetén a hazai jogszabályokkal összhangban virtuálisan, videokonferencia formájában vesznek részt az angol nyelvű ülésen.  Átláthatóságunkat a 2018-as évtől kezdődően a kuratórium által jóváhagyott éves eredményeink közérthető bemutatásával szeretnénk biztosítani, a kötelező közhasznúsági beszámolónál lényegretörőbb tartalommal, színesebb és érdekesebb formában.

A soron következő kuratóriumi ülés időpontja: 2022 tavasz, helyszín: a WWF Magyarország Alapítvány székhelye.

Kuratóriumi ülés meghívó - 2021.

Felügyelőbizottság:

A Felügyelőbizottság tagja: Jean-Paul Paddack.

A Felügyelő Bizottság vizsgálja meg az éves beszámolót, melyet annak javaslatával terjeszt a vezetés a kuratórium elé. A kuratórium az éves beszámoló áttekintését követően dönt annak elfogadásáról. Támogatott projektjeinkről jellemzően negyedévente küldünk jelentéseket a donorok kérésének megfelelően, melyek tartalmát  donoraink rendszeresen ellenőrzik. 

A szervezet irataiba - kivétel ezek alól azok az iratok, amelyek az Alapítvány GDPR irányelvei, vagy egyéb okok miatt nem publikusak - bárki betekinthet előzetes egyeztetés után a WWF Magyarország irodájában, előzetes egyeztetés után és a szervezet GDPR irányelveinek betartása mellett.

A WWF Magyarország tagja az Etikus Adománygyűjtők Szervezetének.

2021: 

A WWF Magyarország Alapítvány 2021. évi bevételei: 798 483 000 Ft volt, melyből marketing jellegű költések: 56 701 000 Ft. 

Bevételek megoszlása: WWF hálózat 30%, Vállalati és magánadományok 15%, Pályázatok 54%, Egyéb 1%. 

Természetvédelmi költségeink: Élő folyók program 46%, Erdő és Nagyragadozó program 18%, Klíma program 32%, Szemléletformálás 4%. 

A 2021-as évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálója a Mazars Kft. (1123, Budapest, Nagyenyed u. 8.) valamint a WWF International pénzügyi beszámolójába küldött adataink könyvvizsgálója a Deloitte (Deloitte SA, Avenue de Montchoisi 15, PO Box 460, 1006 Lausanne, Switzerland)

2020:

A WWF Magyarország Alapítvány 2020. évi bevételei: 430 107 000 Ft volt, melyből marketing jellegű költések: 44 911 000 Ft.

Bevételek megoszlása: WWF hálózat 4%, Válalati és magánadományok 26%, Pályázatok 68%, Egyéb 2%.

Természetvédelmi költségeink: Élő folyók program 48%, Erdő és Nagyragadozó program 13%, Klíma program 16%, Szemléletformálás 23%.

A 2020-as évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálója a Mazars Kft. (1123, Budapest, Nagyenyed u. 8.) valamint a WWF International pénzügyi beszámolójába küldött adataink könyvvizsgálója a Deloitte (Deloitte SA, Avenue de Montchoisi 15, PO Box 460, 1006 Lausanne, Switzerland)

2019:

A WWF Magyarország Alapítvány 2019. évi bevételei: 434 659 000 Ft volt, melyből marketing jellegű költések 39 833 000 Ft

Bevételeink és természetvédelmi kiadásaink 2018-ban:

 

A WWF Magyarország Alapítvány 2018. évi bevételei: 430 326 000 Ft volt, melyből marketing jellegű költségek 39 157 000 Ft

Közhasznúsági jelentések és mellékletek

Közhasznúsági jelentés 2021

Közhasznúsági jelentés 2020

Közhasznúsági jelentés 2019

Kiegészítő melléklet 2019

Közhasznúsági jelentés 2018

Kiegészítő melléklet 2018

Közhasznúsági jelentés és mellékletek 2017.

Közhasznúsági jelentés 2016.

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2013.

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2003.

Közhasznúsági jelentés 2002.

Közhasznúsági jelentés 2001.

Közhasznúsági jelentés 2000.

Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat eredménye 2021

Könyvvizsgálat eredménye 2020

Független könyvvizsgálói jelentés 2019

Könyvvizsgálat eredménye 2019

Könyvvizsgálat eredménye 2018

Könyvvizsgálat eredménye 2017

Könyvvizsgálat eredménye 2016

Könyvvizsgálat eredménye 2015

Könyvvizsgálat eredménye 2014

Közlemény az 1% felhasználásáról

2020

2019

2018

KSH Jelentések

2021 KSH

2020 KSH

2019 KSH

2018 KSH

Panaszkezelési beszámoló

2020

Etikus Adománygyűjtő Szervezet

A WWF Magyarország Alapítvány tagja az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek mostanra több mint harminctagú csoportjának, és mindenben megfelel a szervezet etikai kódexében foglalt szigorú előírásoknak (amelyek egyebek mellett a törvényességre és az átláthatóságra is vonatkoznak).

Hogy mit is jelent pontosan az Etikus Adománygyűjtő Szervezet-minősítés, és hogy mely szervezetek felelnek meg ennek a minősítésnek, azt ide kattintva megtudhatod.

 

 

ÉRTÉKEINK

ÉRTÉKEK A GYAKORLATBAN: ALAPVETŐ WWF TELJESÍTMÉNY-ELŐÍRÁSOK

Mindannyian tanúi vagyunk a természet és az éghajlat egyre gyorsuló hanyatlásának, ami súlyos következményekkel jár a földi életre, beleértve a saját életünket is.

Küldetésünk egy olyan jövő megteremtése, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással. Ennek érdekében azért dolgozunk, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget – ami a földi életet támogató védőháló –, csökkentsük az emberiség ökológiai lábnyomát és biztosítsuk a természeti erőforrások fenntartható használatát, ezzel támogatva a jelenlegi és a jövő nemzedékeket.

Nagyra becsüljük és tiszteljük a sokféleséget: a természetben előfordulót és a velünk együtt dolgozó emberek, partnerek és közösségek sokszínűségét. A WWF-et képviselő számos kultúrát és egyént egy közös küldetés, egy márka és egy értékrend egyesíti:

 • Bátorság: Tetteinkkel bátorságról teszünk tanúbizonyságot, ott dolgozunk a változásért, ahol arra szükség van, és arra inspiráljuk az embereket és az intézményeket, hogy megküzdjenek a természet és otthonunk, a Föld jövőjét fenyegető legnagyobb veszélyekkel.
 • Integritás: Azon elvek szerint élünk, amelyeket másoknak előirányzunk. Feddhetetlenség, elszámoltathatóság és átláthatóság jellemzi tevékenységünket. Tényekre és a tudományra támaszkodunk azért, hogy minél nagyobb tudást szerezzünk és fejlődjünk.
 • Tisztelet: Tiszteletben tartjuk az általunk szolgált emberek és közösségek véleményét és tudását, és azon dolgozunk, hogy biztosítsuk a fenntartható jövőhöz való jogaikat.
 • Együttműködés: Hatásunk pont olyan mértékű, mint amekkora kihívással küzdünk a közös cselekvés és innováció erejét felhasználva.

 

HÁLÓZATI PROTOKOLLJAINK, IRÁNYELVEINK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAINK

A WWF minden egyes személye, irodája és programja alapvető felelősséget vállal értékeink, irányelveink és biztonsági intézkedéseink tiszteletben tartásáért, valamint az ezek megvalósítása érdekében kialakított irányítási és belső folyamatok betartásáért.

A WWF stratégiájának megvalósításáért minden ország saját irodája felel és irányítja az adománygyűjtést, valamint a területükön élő magánszemélyek és intézmények bevonását. A hálózat többi irodája tiszteletben tartja és megbecsüli ezeket a szerepeket. A globális stratégia, álláspont vagy prioritás kialakítását követően egységes álláspontot képviselve cselekszünk és közös hangon szólalunk fel a természet, az emberek és a jövő nemzedékei érdekében.

A fent említett értékek mellett a WWF minden egyes irodája és alkalmazottja felelős az alábbi irányelvek és biztonsági intézkedések betartásáért, amelyek mellett hálózatként elköteleztük magunkat:

 • Kockázatkezelés és minőségbiztosítás 
 • Környezet- és társadalomvédelmi keretrendszer
 • Sokszínűség, egyenlőség és befogadás
 • Nemek közötti egyenlőség
 • Emberi jogok
 • Szegénység és természetvédelem
 • Bennszülött népek
 • Hallasd a hangod/ visszaélés-jelentés
 • Gyermekvédelem és jogvédelem
 • Diszkrimináció- és zaklatásmentes WWF
 • Csalás és korrupció megelőzése és kivizsgálása

Ez a lista nem teljes körű, hanem a legfontosabb irányelveink és biztonsági intézkedéseink lenyomata, amely a hálózaton belüli működésünk színvonalának biztosításához szükséges. A Hálózat Végrehajtó Csoport (Network Executive Team) a nemzetközi igazgatótanács jóváhagyásával felülvizsgálja és meghatározza a lista esetleges frissítéseit.
 

HALLASD A HANGOD!

A WWF elkötelezett egy olyan kultúra mellett, amely lehetővé teszi, hogy az emberek biztonságban, megtorlástól való félelem nélkül jelezzék a WWF alkalmazottai, partnerei és a WWF-fel kapcsolatban álló személyek nem megfelelő magatartásával kapcsolatos aggályaikat. Szívesen fogadjuk tehát aggodalmait azoknak a helyi közösségeknek vagy ezen közösségekből származó egyéneknek, akik úgy vélik, hogy a WWF tevékenységei negatív hatással vannak rájuk. Az észrevételeket a panaszos anyanyelvén, ezen a globális csatornán vagy a WWF helyi irodájához lehet benyújtani a tamas.horpacsi@wwf.hu email címen.