2023 októberében elindult az új, EU által társfinanszírozott LIFE RESTORE for MDD projekt a Mura, Dráva és Duna mentén – azon az összefüggő védett területen Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában, ahol a világ első, öt országra kiterjedő UNESCO bioszféra-rezervátuma található.

Az öt országban 17 intézmény, köztük a természetvédelmi, vízügyi és erdészeti kezelő szervezetek és regionális közigazgatási szervek, valamint egyetemek és civil szervezetek a WWF Ausztria vezetésével közösen dolgoznak a folyóvízi ökoszisztémák és ártéri erdők természeti állapotának helyreállításán a három folyó mentén, az „Európa Amazonasaként” emlegetett területen.

A projekt keretében a következő öt év során a 17 partnerszervezet közt megoszló, összesen 20 millió eurós költségvetésből 29 folyó menti helyszínen végeznek el szakemberek élőhely-helyreállításokat – a cél 2472 hektár ártéri erdő kialakítása és állapotának javítása, 54 230 méternyi mellékág visszacsatolása, holtágrehabilitációs beavatkozások és 966 000 köbméter hordalék szétterítése új kavics- és homokpadok létrehozására. Ezek az akciók nemcsak értékes élőhelyeket biztosítanak a ritka hal- és madárfajok számára, hanem egészségesebb és a szárazsággal szemben ellenállóbb ártéri erdőket hoznak létre.

„Ez a számos innovatív elemet tartalmazó LIFE projekt a nemzetközi együttműködés és közös természet-helyreállítási erőfeszítések példaértékű modellje, amely életre kelti az UNESCO Mura–Dráva–Duna Ötoldalú Bioszféra-rezervátumot – mondta Lisa Wolf, a WWF Ausztria LIFE projektmenedzsere. – Ez az eddigi legnagyobb élőhely-helyreállítási projekt a régióban, és így jelentős lépés környezetünk és a természet védelme érdekében.”

A Mura, Dráva és Duna kiterjedt ártéri erdei az egész Duna-medencében a legnagyobbak, így menedéket nyújtanak a kontinentális Európa legnagyobb fészkelő rétisas-állományának, valamint a veszélyeztetett fekete gólyának is. E folyók komplex ökoszisztémái kavics- és homokpadjaikkal, szigeteikkel, holtágaikkal és dús rétjeikkel hihetetlenül gazdag biodiverzitásnak adnak otthont. Emellett évente több mint 250 000 vándormadár megállóhelyeként is szolgálnak. A jól megőrzött ártereknek kulcsszerepük van a tiszta ivóvíz biztosításában és a klímaváltozás következtében egyre növekvő árvizekkel szembeni védekezésben is. Sajnos a folyómedrek korábbi helytelen kezelése, az ártéri erdők túlzott használata és az inváziós fajok terjedése folyamatos fenyegetést jelent ezekre a kulcsfontosságú ökoszisztémákra és az általuk támogatott helyi közösségekre.

A LIFE RESTORE for MDD projekt fontos kiegészítése az Európai Zöld Megállapodásnak, valamint az EU Biodiverzitás Stratégia 2030 és a Természet helyreállításáról szóló EU-rendelet végrehajtásának is lényeges eleme. Emellett jó nemzetközi példa arra, hogy öt ország hogyan tud együtt dolgozni a kulcsfontosságú ökoszisztémák helyreállítása érdekében úgy, hogy a természet és az emberek is jól járjanak.

„A magyarországi folyószakaszokon összesen 7 helyszínen valósítanak meg élőhely-helyreállítást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó Mura-menti Tájvédelmi Körzetben és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A horvát oldalon és a felsőbb szakaszokon induló beavatkozásokkal együtt ezek mind jelentősen hozzájárulnak a régió fejlődéséhez és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz” – emelte ki Barina Zoltán, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője.

A Mura, Dráva és Duna mentén 700 km-en, 930 000 hektáron elterülő, UNESCO által kihirdetett bioszféra-rezervátum létrejötte fontos mérföldkő volt a határokon átnyúló természetvédelemben. A LIFE RESTORE for MDD projekt ezt az együttműködést szeretné a következő szintre emelni, megmutatva, hogy a nagy léptékű természet-helyreállítási kezdeményezések hatékony válaszokat tudnak adni olyan globális kihívásokra, mint az élőhely-degradáció, a klímaváltozás vagy a biodiverzitás csökkenése.

Információk a projektről:

A LIFE RESTORE for MDD projekt Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Szerbia közös kezdeményezése, amely a Mura, Dráva és Duna menti ártéri erdők megőrzésére és helyreállítására összpontosít. Az Európai Unió LIFE programjának társfinanszírozásával a projekt 2023. október 1-jén indult és 2028. szeptember 30-án zárul. Az összesen 20 024 000 eurós költségvetésű projektben 17 szervezet vesz részt. Fő célja az összesen 210 000 hektáron 17 Natura 2000 területet és más védett területeket magában foglaló UNESCO Mura–Dráva–Duna Ötoldalú Bioszféra-rezervátum területén az élőhelyek leromlása elleni küzdelem, valamint a kiemelt jelentőségű ökoszisztémák hosszú távú fennmaradásának biztosítása.

A célok elérése érdekében a projekt keretében kidolgozott részletes terv 29 terepi beavatkozást tartalmaz, például mellékágak visszacsatolását, folyómedrek szélesítését és nemesnyárültetvények természetes ligeterdőkké alakítását. A helyreállítási munkálatokhoz átfogó kommunikációs aktivitások, környezeti nevelés és a beavatkozások élővilágra gyakorolt hatásának nyomon követése kapcsolódik.

Az öt évig tartó projekt feladatainak végrehajtására a BfNPI 326.628 euro, a DDNPI 1.823.861 euro, a WWF Magyarország 956.436 euro költségvetéssel gazdálkodhat a folyó menti élőhelyek állapotának javítása érdekében.

Projektpartnerek:

WWF Ausztria (vezető partner)

Szlovéniai Köztársaság Természetvédelmi Intézete

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

WWF Magyarország

Szlovén Vízügyi Ügynökség

Zöld Eszék Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Horvát Vizek, Vízgazdálkodási jogi személy

Agrobiotechnikai Tudományok Egyeteme Eszék

Stájerországi Kormány Hivatala

Közintézmény a Virovitica–Podravina Megyei Természetvédelmi Területek és Ökológiai Hálózat Kezelésére

Állami Vállalat „Vojvodinašume” Pétervérad

Szlovén Állami Erdészeti Kft.

Stájerország Regionális Vezetése Délkelet-Stájerország. Stájerországi Vulkánvidék

Közintézmény a Koprivnica–Križevci Megyei Természetvédelmi Területek Kezelésére

Közintézmény a Varasd megyei természetvédelmi területek kezelésére

Međimurje Nature – Közintézmény a Természetvédelemért

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt Tanácsadó Testület:

Mura–Dráva–Duna Ötoldalú Bioszféra Rezervátum Vezető Bizottsága, az öt ország környezetvédelmi minisztereinek képviseletében (TBR MDD Vezetői Bizottság)

Fotó: Farkas Mátyás / WWF Magyarország