Füstmentesen fűtesz? Játssz velünk és nyerj!

Büszke vagy arra, hogy hatékonyan és környezetkímélően fűtesz fával? Mutasd meg, hogyan tudod ezt elérni, és közben játssz az értékes nyereményekért!

Például mutasd meg, hogyan szárítod a fát, hogyan gyújtasz be vagy hogy milyen tüzelőberendezésed van. Szigeteléssel vagy nyílászáró-cserével csökkentetted a felhasznált tűzifa mennyiségét? Erre is kíváncsiak vagyunk!

Hogyan vehetsz részt a játékban?

Kérdőívünkben vagy email-ben elküldve add meg a szükséges adatokat, pár szóban mutasd be a háztartásodban alkalmazott energiahatékonysági megoldást, valamint mellékelj erről egy fotót, egy fotómontázst vagy egy rövid videót.

Email címünk: life-biobalance@wwf.hu
Az email-ben küldd el nekünk: Név, Telefonszám, A játékban részt vevő ingatlan címének irányítószáma, A háztartásodban alkalmazott megoldás rövid bemutatása, amellyel szeretnél részt venni a nyereményjátékban, valamint természetesen a fotó vagy a videó csatoltan.
Aki rendelkezik Gmail fiókkal, annak javasoljuk a Kérdőív egyszerű használatát.

A játékban azok a megoldások vesznek részt, amelyek a fatüzeléshez kapcsolódnak, sikeresen csökkentik az energiafelhasználást, és másoknak is követendő példák lehetnek. 

A nyereményjáték időtartama:
a feltöltött anyagokat 2024. február 5-ig várjuk, a nyerteseket 2024. február 9-ig értesítjük. 

A WWF Magyarország és a Habitat for Humanity Magyarország kollégáiból álló szakmai zsűri a 3 legjobb, szakmai szempontoknak leginkább megfelelő anyagot díjazza a beérkezett pályázatok közül, a nevezők között pedig kiosztásra kerülnek a következő nyeremények: 

 • 1 db energetikai tanúsítványt és felújítási tervet is tartalmazó épületenergetikai csomag
 • 2 db barkácsáruházba szóló 100 000 Forint értékű vásárlási utalvány

Miért jó épületenergetikai tanúsítványt nyerni?
2023. november 1-től egy jogszabályi változás okán átalakult az ingatlanok energetikai tanúsítási rendszere, valamint a tanúsítványok tartalma. Az új típusú tanúsítvány arra hivatott, hogy az átlagos felhasználó számára is érthetően magyarázza el, hogy az adott ingatlan milyen energetikai jellemzőkkel bír, illetve a korábbinál sokkal részletesebb, gyakorlatban jobban hasznosítható korszerűsítési javaslatokat és ajánlott ütemtervet is tartalmaz. Ezért annak ellenére, hogy a jogszabály csak adásvétel, bérbeadás vagy új ingatlan használatba vétele esetén írja elő a dokumentum beszerzését, minden olyan érintett figyelmébe ajánljuk, akik energetikai szempontból korszerűtlen lakást birtokolnak.

Miért fontos ez? A teljes hazai energiafelhasználásnak kb. 40%-a az épületekből származik, A magyarországi lakóingatlan-állomány nagy része korszerűtlen, a legtöbb hazai ingatlanra a HH, azaz a gyenge kategória jellemző; vagyis az ilyen épületek fajlagosan kb. négyszer több energiát fogyasztanak, mint az új követelményszinteknek megfelelők. Az új tanúsítvány megmutatja, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk korszerűsítési szándék esetén, és mi az ideális sorrendje az egyes felújítási lépések végrehajtásának. 

Az eddig szinte csak szakértők számára értelmezhető információk és képletek helyett színek, egyéb vizuális elemek és jól strukturált, átlátható táblázatok segítik a felhasználót a saját ingatlanának megismerésében. Például külön kerülnek osztályozásra az új tanúsítványban az épülettechnikai rendszerek (pl.: fűtés, világítás), így könnyebben azonosíthatók a kevésbé hatékony, “energiazabáló” rendszerek és a tulajdonos egy sokkal átláthatóbb, használhatóbb dokumentumot kap kézhez.

A nyereményjáték a LIFE BIO-BALANCE projekt keretében zajlik, mely az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg. A projekt azonosítószáma: LIFE20 GIC/HU/001660.


A nyereményeket biztosítja: The Coca-Cola Foundation.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „Példamutató energiahatékony háztartásom” fotó- és videópályázat nyereményjáték szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) tárgyalása. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely tartalmazza a játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője:

WWF Magyarország Alapítvány

Budapest, 1141 Álmos vezér útja 69/A

 1. A játék ideje és helye

A játék 2024. január 10. és február 5. 23:59 között a WWF Magyarország Facebook (https://www.facebook.com/wwfhungary), Instagram (https://www.instagram.com/wwfmagyarorszag/) oldalán kerül meghirdetésre és a játékban való részvételhez szükséges a Google Form kérdőív kitöltése vagy a pályázat elküldése email-ben (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“). A nyerteseket 2024. február 9-ig értesítjük.

 1. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén tartózkodó, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a jelen szabályzat 3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a játék egyedi Google Form kérdőív formájában elérhető felületén vagy emailben beküldött pályázattal vesz részt a játékban, amennyiben hiánytalanul megadja a szükséges adatokat, hozzájárulásokat, valamint feltölti, csatolja a jelentkezéshez szükséges fotót, fotómontázst vagy videót.
A Google Form kérdőív közvetlen linkje: https://forms.gle/LfU2VxQWwbJN7QTA8

Aki rendelkezik Gmail fiókkal, annak javasoljuk a Kérdőív egyszerű használatát. Aki nem rendelkezik Gmail fiókkal, az az alábbi módon, email-ben tud pályázni:

Email cím: life-biobalance@wwf.hu
Email-ben a résztvevőnek a következő adatokat szükséges megosztania:
Név,
Telefonszám,
A játékban részt vevő ingatlan címének irányítószáma,
A háztartásodban alkalmazott megoldás rövid bemutatása, amellyel részt vesz a nyereményjátékban,
fotó vagy videó csatoltan.
Email-ben történő pályázatbeküldéssel a résztvevő automatikusan elfogadja a nyereményjáték Játékszabályzatát és a szervező Adatvédelmi nyilatkozatát.

3.3 A résztvevő maximum 1 pályázattal vehet részt a játékban. A pályázat során kiválasztható, hogy képi vagy videós anyaggal szeretne a résztvevő részt venni a játékban. Képi (kép, fotó, fotómontázs) anyagok esetén maximum 5 db tölthető fel, egyenként maximum 10 MB méretben. Videós anyagból maximum 1 db tölthető fel, maximum 1 GB méretben.

3.4 Egy résztvevő maximum 1 db nyereményre jogosult.

3.4 A nem minden feltételt teljesítő résztvevők nem kerülnek besorolásra a játékba. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

3.5 A résztvevő a játékban való regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy a szerző nevének feltüntetésével a WWF Magyarország közösségi médiás felületein és weboldalán ezeket közzétegye, kivéve, ha a szerző a képek vagy történet beküldésével egyértelműen, írásban kiköti, hogy nem engedélyezi ezek használatát a WWF Magyarország számára.

 1. A játék nyereményei

4.1 Jelen játék nyereménye:

A WWF Magyarország alkalmazottaiból álló szakmai zsűri a beérkezett pályázatok közül 3 db, szakmai szempontoknak leginkább megfelelő pályázatot választ ki nyertesként. A nyertesek között 3 db nyereményt oszt ki. Egy résztvevő maximum 1 db nyereményre jogosult.

Nyeremények:

 1. 1 db energetikai tanúsítványt és felújítási tervet is tartalmazó épületenergetikai csomag a Mérnöktender jóvoltából
  A nyertessel a szervező a pályázat során megadott elérhetőségeken veszi fel a kapcsolatot, hogy egyeztesse a nyeremény átvételének részleteit.
 2. 2 db OBI barkácsáruházba szóló 100 000 Forint értékű vásárlási utalvány

A nyertesekkel a szervező a pályázat során megadott elérhetőségeken veszi fel a kapcsolatot, hogy egyeztesse a nyeremény átvételének részleteit. Az utalvány 2025 december 31-ig érvényes, Magyarország egész területén és bármely OBI áruházban felhasználható.

 1. A nyeremény átadása a nyertesnek

5.1 A játék lezárását követően direktben keressük fel a játék nyertesét a megadott elérhetőségen, 2024. február 9. 18.00-ig. A nyertesnek legkésőbb 2024. február 13. 12.00-ig kell jelentkeznie az eredményhirdető megkeresésre a bekért információk megadásával. 

5.2 A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményt, amennyiben kétségek uralkodnak a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni, a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrálása nem elégíti ki a jelen játékszabályzatot, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

6.7 Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa.

 1. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítése írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremény helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a nyeremény feltüntetésével együtt közzétehetnek.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes email címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezeli és feldolgozza. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek – hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban történő – közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre.

6.7 A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb.

6.8 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság és a tulajdonában lévő Instagram közösségi platform, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Facebook társaság és az Instagram közösségi platform nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.10 A teljes jelen szabályzat a WWF Magyarország oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2024. január 8.