WWF Magyarország

Természetvédelmi munkánk kiterjed a vizesélőhelyek – kiemelten a folyóvízi és ártéri rendszerek – és a természetes erdeink védelmére, a fenntartható, környezetbarát mezőgazdaság és vidékfejlesztés területére, a védett és veszélyeztetett élőhelyek és fajok megóvására. Emellett nagy figyelmet fordítunk az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére, és a környezettudatosság eszméjének minél szélesebb körű elterjesztésére.

HAZAI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELMÉBEN NÉGY KIEMELTEN FONTOS TERÜLETRE KONCENTRÁLUNK:

 • Éghajlatváltozás és energia
 • Erdők védelme
 • Folyók és vizesélőhelyek megőrzése
 • Nagyragadozó fajok védelme

Az elmúlt 30 év eredményei – partnereinkkel együttműködésben:

Erdők

 • Új jogszabály a nemzeti parki zónarendszer bevezetéséről
 • Csarna-völgy – 1000 hektár háborítatlan erdő megőrzése a Börzsönyben
 • 418 hektár pusztai tölgyes megőrzése az Alföldön
 • Folyamatos erdőborítás 150 000 hektár állami erdőterületen az erdőtörvény módosításával
 • A Natura 2000 hálózat erősítése
 • A Normafa faóriásainak felmérése és fenntartható jövőjének biztosítása: egy sportközpont helyett természetbarát turisztikai fejlesztés
 • 100 hektár ártér helyreállítása a Tisza mentén
 • Védett állami területek természetvédelmi kezelésének támogatása
 • Ötvennel több kerecsensólyom pár

Vizesélőhelyek

 • A Naplás-tó mocsári teknős állományának védelme
 • 234 betelepített hód: az első sikeres emlős-visszatelepítés hazánkban
 • Kevesebb vízerőmű a Dráván: nem épült meg a horvát Novo Virjénél tervezett duzzasztó
 • Két Greennovációs Nagydíj és egy különdíj
 • 70 szürkemarha és 5 vízibivaly: legeltetés a Tisza hullámterében
 • 30 munkahely teremtése és fenntartása Tiszatarjánban
 • Megújuló Szabadság-sziget és mellékág: egy 47 hektáros sziget és 3 km hosszú mellékág rehabilitációja
 • Természetbarát vízgazdálkodás a Dráván
 • Az Anyita-tó és más vizesélőhelyek rehabilitációja és teremtése Nagykörű térségében, a Tisza mentén közel 100 hektáron
 • Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum megalapítása Magyarországon és Horvátországban és további 5 országra terjedő bővítésének előkészítése Szerbia, Szlovénia és Ausztria tervezett csatlakozásával – közel 1 millió hektáros UNESCO bioszféra rezervátum létrehozása.
 • A Dunát veszélyeztető, nem fenntarthat hajózhatósági fejlesztések megakadályozása
 • A természeti adottságokra alapozott tájgazdálkodás a Tisza mentén 350 hektáron
 • Társadalom-bevonási Stratégia és Módszertan készítése a Víz Keretirányelv bevezetéséhez
 • Vízgyűjtő -gazdálkodási Terv természetvédelmi szempontjainak erősítése

Klíma és energia

 • Egy lignit bányával kevesebb az Aggteleki Nemzeti Park határában
 • Egy 500 MW teljesítményű szénerőmű létrejöttének megakadályozása – évente 3 millió tonna széndioxiddal kevesebb kibocsátás
 • Körkép a hazai vállalatok éghajlatvédelmi vállalásairól
 • A Duna-delta éghajlatváltozási alkalmazkodási stratégiája
 • 11 Föld Órája: 40 000 fő mozgósítása az éghajlatváltozás mérsékléséért
 • Klímaturné: energiatakarékosságra ösztönző interaktív roadshow 7 országban
 • Közreműködés a Nemzeti Energiastratégiában

Nagyragadozók

 • Megerősített nagyragadozó-kutatás: több kameracsapda az Aggteleki-karszton
 • A farkas és a hiúz szerepe az erdőkben társadalmi párbeszéd lett

Környezeti nevelés és szemléletformálás

 • Hét kreatív díj természetvédelmi reklámjainkra
 • Hat Nagy Ugrás (Big Jump): 4 000 ember a folyókért
 • A természetvédelmi üzenetek megjelenése a hazai médiában közel 50 000 alkalommal
 • Új zöld ünnep: A Magyar Természet Napja, május 22.
 • WWF menü – alacsony vízlábnyomú, szezonális hazai termékeken alapuló ételkínálat 5 fővárosi étteremben
 • Tízezer diák részvétele hódórákon.
 • 40 iskola bevonása környezeti nevelési programunkba
 • Élő Duna Turné: folyóink élővilágát bemutató interaktív roadshow 7 országban, 42 állomással, 60 000 ember bevonásával
 • 146 000 követő csatornáinkon
 • 20 000 támogató
 • Védett madárfajok csempészetének visszaszorítása határőrök és vámosok képzése révén
 • 20 fiatal „fenntarthatósági nagykövet” a Zöld Generáció tehetséggondozó programnak köszönhetően

Értékeink

Értékek a gyakorlatban: alapvető WWF teljesítmény-előírások

Mindannyian tanúi vagyunk a természet és az éghajlat egyre gyorsuló hanyatlásának, ami súlyos következményekkel jár a földi életre, beleértve a saját életünket is.

Küldetésünk egy olyan jövő megteremtése, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással. Ennek érdekében azért dolgozunk, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget – ami a földi életet támogató védőháló –, csökkentsük az emberiség ökológiai lábnyomát, és biztosítsuk a természeti erőforrások fenntartható használatát, ezzel támogatva a jelenlegi és a jövő nemzedékeket.

Nagyra becsüljük és tiszteljük a sokféleséget: a természetben előfordulót és a velünk együtt dolgozó emberek, partnerek és közösségek sokszínűségét. A WWF-et képviselő számos kultúrát és egyént egy közös küldetés, egy márka és egy értékrend egyesíti:

Bátorság: Tetteinkkel bátorságról teszünk tanúbizonyságot, ott dolgozunk a változásért, ahol arra szükség van, és arra inspiráljuk az embereket és az intézményeket, hogy megküzdjenek a természet és otthonunk, a Föld jövőjét fenyegető legnagyobb veszélyekkel.

Integritás: Azon elvek szerint élünk, amelyeket másoknak előirányzunk. Feddhetetlenség, elszámoltathatóság és átláthatóság jellemzi tevékenységünket. Tényekre és a tudományra támaszkodunk azért, hogy minél nagyobb tudást szerezzünk és fejlődjünk.

Tisztelet: Tiszteletben tartjuk az általunk szolgált emberek és közösségek véleményét és tudását, és azon dolgozunk, hogy biztosítsuk a fenntartható jövőhöz való jogaikat.

Együttműködés: Hatásunk pont olyan mértékű, mint amekkora kihívással küzdünk a közös cselekvés és innováció erejét felhasználva.

 

WWF Etikai Kódex

WWF Csalás- és korrupciómegelőzési és vizsgálati irányelv