A „MOSAIC” egy új, az Európai Unió által finanszírozott projekt, amely az európai területhasználati döntések megértésére és befolyásolására törekszik. Összesen 20 európai szervezet vesz részt a 4 és fél éves projektben.

Az Európai Unió ambiciózus célokat tűzött ki a klímaváltozás és a biodiverzitás válság leküzdésére. E célok elérése érdekében kidolgozták az EU Green Deal-t, az EU biodiverzitási stratégiáját 2030-ig és a Termőföldtől az Asztalig Stratégiát, amelyek mindegyike a földterületek túlzott kiaknázásának és fenntarthatatlan használatának problémáját igyekszik kezelni Európai szinten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és annak enyhítése érdekében.

Ezzel összhangban a MOSAIC projekt első célja, hogy megértse, jelenleg hogyan születnek a földhasználatra vonatkozó döntések, és ezekben milyen mértékben jelennek meg a klímaváltozás és a biodiverzitás kérdései.

A MOSAIC csapata ezután helyi lakosokkal és szervezetekkel együttműködve, szakpolitikai műhelyeket hoz létre hat helyszínen, egy-egy esettanulmányhoz kapcsolódva Minden szakpolitikai műhely részletes szakpolitikai javaslatokat fog kidolgozni, amelyeknek a lehetséges hatásait a legkorszerűbb modellezési technikák segítségével fogják vizsgálni.

Az egyes MOSAIC szakpolitikai műhelyek különböző, konkrét regionális, nemzeti vagy európai szintű kihívásokat fognak elemezni. Az esettanulmányok és a hozzájuk kapcsolódó szakpolitikai műhelyek Belgiumban, Dániában, Magyarországon, Portugáliában és Svájcban találhatóak, továbbá kialakításra kerül egy európai szintű műhely is.

A MOSAIC projekt kutatással, modellezéssel és érintettek bevonásával kapcsolatos tanulságait mindenki számára elérhetővé fogjuk tenni olyan online eszközök segítségével, amelyek támogatják a területhasználati döntéshozókat a földhasználattal kapcsolatos innovatív és hatékony intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában.

További információ: https://www.mosaic-europe.eu/