A kormány december 15-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművek engedélyezésével összefüggő rendeletek módosításainak javaslatait. A WWF Magyarország üdvözli, hogy a 2016-os, világszinten is példátlanul szigorú szabályozás, amely a gyakorlatban megtiltotta új szélerőművek építését, megszűnik, és az új tervezet értelmében az ország területének 23%-án lehetővé teszi a szélerőművek telepítését. Azonban az új szabályozásra vonatkozó javaslatokon is van még bőven fejleszteni való.

A módosítás a gyakorlatban két jogszabályt érint: országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (gyakoribb nevén OTÉK). Ez a rendelet írja még jelenleg is elő, hogy a települések 12 km-es körzetében nem lehet új szélerőművet létesíteni, kizárva ezzel az ország teljes területét. A jelenlegi tervezet ezt a védőövezetet 700 méterre csökkenti. Ez véleményünk szerint egy indokoltnak tekinthető távolságot jelent. Emellett pedig megjelentek további területrendezési kategóriák, úgymint a kiváló minőségű szántóterületek, a védett és tájképvédelmi területek,valamint a világörökségi és világörökség várományos területek. Javaslatunk szerint:

  • A védett területek lehatárolására használt országos ökológiai hálózat övezetét szükséges kibővíteni a Natura 2000 területekre és a ramsari egyezmény alapján kijelölt területekre. Ugyan a területi átfedés szinte teljes, viszont a hálózatba tartozó területek kijelölésének és módosításának eljárása megengedőbb, mint a többi védett kategóriánál. Emellett pedig a madárvonulási útvonalakat érintő területek teljesen hiányoznak a javaslatból.
  • A tájképvédelmi övezetek lehatárolásának elsődleges célja nem a szélturbinák kizárása volt, ezért véleményünk szerint ez az övezeti lehatárolás elbírálási lehetőség nélkül zár ki szélenergia-telepítéseket. Javasoljuk, hogy a szélturbinák tájba illeszthetőségének lehetőségét szem előtt tartva készüljön vizsgálat és térképes lehatárolás a tájképvédelmi szempontból kizárandó területekről, vagy esetről esetre vizsgálják meg a tájképvédelmi övezetbe eső erőműtelepítéseket.
  • A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetébe pedig beletartozik az érintett települések teljes közigazgatási területe, kizárva ezzel olyan településeket, amelyeken ma is több szélturbina üzemel. Ezért javasoljuk, hogy a kizárandó területekbe ne ez a területrendezési kategória kerüljön be, hanem egy új lehatárolás, amely magát a világörökségi, ill. a világörökség várományos objektumot határolja le a megfelelő védőtávolsággal.

A villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendeletének módosítása pedig úgy próbál olyan további területeket kijelölni, ahol gyorsított eljárásban történhetne az engedélyezés, hogy a gyakorlatban a szélerőművek telepítéséből ki nem zárt területek töredékét érinti csak. Ráadásul az ilyen területek kijelölésének pontos menetét fekteti le a nemrégiben elfogadott, felülvizsgált Megújuló Energia irányelv, a rendelet módosítási javaslata viszont jelen formájában arra sem alkalmas, hogy megfelelően megágyazzon az irányelv átültetésének. Részletes véleményünk és javaslatunk ide kattintva olvasható.

A 2023 novemberében elindult RENewLand projektünk az EU-s megújuló energia irányelv elvárásait követve, a megújuló energiaforrások (nap- és a szélenergia) hasznosításának felgyorsítására alkalmas területek kijelölésére fókuszál.