WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

GYIK

Miért dolgozunk?

Egy olyan jövőért, amelyben az ember és természet harmóniában él.

Fő célkitűzéseink a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése, és a megújuló energiaforrások fenntartható használatának elősegítése.

Hogyan dolgozunk?

A WWF az alábbi alapelvek mentén működik:

  • globális, független, kulturálisan sokszínű és pártpolitikától mentes
  • a legfrissebb elérhető tudományos információkra alapozza cselekedeteit, és kritikusan elemzi saját erőfeszítéseit
  • párbeszédre törekszik, és kerüli a szükségtelen konfrontációt
  • konkrét természetvédelmi megoldásokat dolgoz ki terepi programok, szakmapolitikai munka, környezetvédelmi kapacitás fejlesztés és oktatás változatos eszközrendszerét használva
  • a terepi projektek során helyi közösségeket von be a tervezésbe és a végrehajtásba, tiszteletben tartva azok kulturális és gazdasági szükségleteit
  • más szervezetekkel, kormányokkal, vállalatokkal és helyi közösségekkel partnerségre törekszik, hogy hatékonyságát növelje
  • költség-hatékonyan működik, és a támogatásokat a legmagasabb felelősségtudattal kezeli

Mi a probléma?

Közel 30%-kal több erőforrást használunk fel, mint amennyit a Föld képes újratermelni, az emberi tevékenység drasztikusan megváltoztatja a bolygó klímáját és folyamatosan pusztítja a természeti erőforrásokat.

Ennek hatásai már jól érzékelhetőek a mindennapi életünkben: növény- és állatfajok sokasága áll a kipusztulás szélén; a kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárási események gyakorivá váltak, hatást gyakorolva az emberi egészségre és az élelmiszertermelésre; a sarki jég olvadásával emelkedik a tengerek szintje, mély fekvésű országokat és szigetállamokat veszélyeztetve; a helytelen vízgazdálkodás és a környezetszennyező mezőgazdaság rombolja vízkészleteink minőségét, talajaink termőképességét, és segíti az idegenhonos fajok terjedését.

A környezeti krízis megkezdődött, de gyors és széleskörű, közös erőfeszítésekkel még tehetünk annak csökkentéséért, és egy fenntartható jövő kiépítéséért mindannyiunk számára.

Miért fontosak a fajok?

A fajok alapvető építőkövei a természeti rendszereknek, és előfeltételei a természeti erőforrások megújulásának. A növény- és állatfajok szolgáltatják fogyasztási cikkeink alapanyagainak jelentős részét, nélkülük nem tisztulnak vizeink és a levegőnk, nem újul meg talajaink termőképessége, nincsenek beporzók, nincsenek megújuló erdők, nincsen természetes szabályozása a kártevőknek, és nincs körülöttünk olyan élhető, egészséges és szép környezet, amely nemcsak a pihenésünket, a sportolást, és a szabadidős elfoglaltságainkat szolgálja, hanem kulturális élményt is nyújthat. A fajok védelmével nemcsak a bolygónkon velünk együtt kifejlődött életformák gazdagságát, hanem saját emberi szükségleteink megőrzését, természeti tőkénk fenntartását is szolgáljuk.

Miért a panda?

Az óriáspanda (Ailuropoda melanoleuca) egyike volt az első állatfajoknak, amelyek az ember természetpusztító tevékenységei miatt a kihalás szélére jutottak. 1961-ben ez az ikonikus állatfaj lett a WWF jelképe, hogy ezzel is felhívja a szervezet a figyelmet az azonnali cselekvés és a tudatos természetvédelem fontosságára.

Emellett a panda logó jól mutat fekete-fehérben, így költséghatékonnyá téve a nyomtatást.

Több szervezet – köztük a WWF – erőfeszítéseinek köszönhetően az óriáspanda állománya mára megerősödött és veszélyeztetettségének szintje csökkent, bizonyítva, hogy a természeti értékek és erőforrások védelméért folytatott küzdelem sikeres lehet.

Nemzetközi szervezet vagy hazai alapítvány?

A természeti rendszerek és erőforrások védelme átível az országokon, természeti kincseink, az erdők, a folyók, élőhelyeink és az ökológiai folyosók számára nem léteznek az emberi társadalmak által létrehozott határok. Korunk legnagyobb természetvédelmi kihívásai -az éghajlatváltozás, de számos egyéb környezeti probléma is - globális szintű együttműködést igényel. Ennek felismerése valósul meg a széles körű részvétellel elfogadott nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben.

A WWF globális természetvédelmi szervezetként, pártpolitikától mentesen 1961 óta dolgozik a természeti értékek megőrzéséért, partnerek és országok sokaságával együttműködve. A WWF Magyarország közhasznú alapítványként, a nemzetközi törekvésekkel összehangolva 1991 óta küzd a hazai természeti értékek védelméért és Magyarország fenntartható jövőjéért.

A hazai igények alapján meghatározott célkitűzéseket követünk, amelynek érdekében külföldi forrásokra is támaszkodunk.

Miből finanszírozzuk a tevékenységünket?

Munkánkat döntő részben Európai Uniós és államközi szerződésekkel létrehozott környezetvédelmi pályázatokból, valamint magánszemélyek adományaiból finanszírozzuk. Mivel a társadalmi szervezetek számára környezetvédelmi célra hozzáférhető nemzeti források igen korlátozottak, fontosnak tartjuk, hogy minél több nemzetközi projektet tudjunk Magyarországra hozni, és ezzel is segítsük természeti örökségünk védelmét és Magyarország klímaváltozás elleni küzdelmét.