WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum

Az Ausztrián, Szlovénián, Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint a Dráva torkolat feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszere. A WWF és partnerei arra törekednek, hogy létrejöjjön az ötoldalú Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum (TBR MDD).

Az Ausztrián, Szlovénián, Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint a Dráva torkolat feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszere. A WWF és partnerei arra törekednek, hogy létrejöjjön az ötoldalú Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum (TBR MDD).

A határokon átnyúló ökológiai egység megőrzése átgondolt természetvédelmi kezelést igényel. A tervezett határokon átnyúló UNESCO bioszféra rezervátum egyesíti a Mura-Dráva-Duna régió több mint 13 védett területét és fenntartható módon, közösen kezeli a folyami ökoszisztémát, valamint ösztönzi a régió gazdasági fejlődését.

A bioszféra rezervátumra javasolt terület egy körülbelül 300 000 hektáros mag- és pufferzónából, illetve egy nagyjából 700 000 hektáros átmeneti zónából áll. A jogilag védett magterület, jelenleg védett területek hálózatából áll, mely a rezervátum „ökológiai központja”. Ezt a zónát elsősorban a folyó és annak ártéri területei alkotják, melyeket általában árvízvédelmi töltések határolnak.

A magterület fő céljait szolgáló beavatkozások a természetes élőhelyek és a védett fajok megőrzésére, valamint a már leromlott területek helyrehozására koncentrálnak.

A pufferzóna a folyók mentén, az ártéri területeken kívül található. Jellemző rá a művelt területek és falvak mozaikja, de található itt néhány kisebb, elszigetelt védett terület is, például holtágak, halastavak és kisebb mocsarak. Az extenzív gazdálkodási módok, a legeltetés, a szénagyűjtés, a helyi gazdálkodásból származó termékek értékesítése illetve az ökoturizmus egyaránt jellemző ebben a zónában. A külső, átmeneti zóna biztosítja a pufferzóna számára a helyi gazdasági és tudományos hátteret.

Tovább a projekt honlapjára.